Kohdenna ja erotu – avaimet onnistuneeseen rekrytointimarkkinointiin | MK Kipinävuoro | Kumppaniblogi

Jesse Huusari

Asiantuntija-aloilla, kuten markkinoinnissa, rekrytoinnin kohdentamisen helpottuessa on yhä tärkeämpää hetki, jolloin tavoitetaan passiiviset työnhakijat. Passiivisten työnhakijoiden houkuttelussa on tärkeää panostaa työnantajamielikuvaan, rekrytointiviestinnän laatuun ja viestien näkymiseen relevantissa mediaympäristössä.

Työnhaku on yksi merkittävimmistä vaiheista ihmisen elämässä. Työpaikan vaihto on suuri muutos, joka jo itsessään vaatii paljon työtä ja paneutumista, sekä mahdollisesti monien eri kanavien seuraamista. Kovan työn seurauksena työnhakija toivon mukaan löytää itselleen uuden työpaikan, jolla toivottavasti on positiivinen vaikutus hänen elämäänsä.

Aktiivisten työnhakijoiden lisäksi yhä useammin, varsinkin asiantuntija-aloilla, haetaan entistä tavoitteellisemmin passiivisia työnhakijoita, jotka elävät muuttuvien alojen rytmissä ja ovat hyvin perillä uusista teknologioista sekä tulevaisuuden työskentelytavoista. Passiiviset työnhakijat eivät juurikaan vietä aikaa työnhakusivustoilla tai erilaisissa sosiaalisen median rekrytointiryhmissä, joten heidän tavoittamisensa vaatii tehokasta kohdentamista ja yksilöityä viestiä. 

Tuo kohdentaminen myös rekrytointimarkkinointiin 

Sosiaalinen media on viime vuosien aikana mullistanut myös rekrytointimarkkinoita tarjoamalla niin rekrytoiville yrityksille, kuin työnhakupalveluillekin  helposti kohdennettavan ja kustannustehokkaan tavan tavoittaa oikeita hakijoita työpaikkailmoitustensa äärelle. 

Dynaamiset ja hyvin kohdennetut markkinointiratkaisut ovat jo pitkään toimineet B2C-puolella esimerkiksi verkkokauppojen sisällöillä ja kulutustrendien heijastuminen muihinkin elämän osa-alueisiin helpottaa kohdentamista myös rekrytointipuolella.

Googlesta on tullut perinteisen hakusanamainonnan lisäksi tehokkaampi työväline myös dynaamisiin rekrytointisisältöihin. Pelkän uudelleenmarkkinoinnin sijaan Googlen simuloidut yleisöt voidaan kohdentaa tarkasti ja tehokkaasti myös uusille silmäpareille, ja Googlen koneoppivat algoritmit tasaisesti kasvattavat uutta massaa klikkihintojen pysyessä edullisina.

Myös Google ja Facebook ovat yrityksinä heränneet siihen, kuinka merkittävä prosessi työnhaku on ihmiselle, ja ovat lähteneet disruptoimaan työnhakusivustojen vakiintuneita käytäntöjä edullisilla tai jopa ilmaisilla ratkaisuillaan. Facebookin työpaikkailmoittelu on jo ottanut ensimmäisiä askeliaan Suomessa ja Google seuraa varmasti pian perästä. 

Laadukkaat sisällöt ja työnantajamielikuva auttavat viestiä erottumaan

Kun globaalilla tasolla jättimäiset teknologiayhtiöt vakiinnuttavat käytäntöjään työpaikkailmoitusten määrä verkossa kasvaa merkittävästi. Mitä enemmän rekrytointimainontaa työnnetään aktiivisten tai passiivisten työnhakijoiden silmien eteen, alkaa siihen vähitellen turtua ja kohdennetunkin viestin teho laskee.  

Uudenlaisesta, aiempaa kohdennetummastakin, massasta erottumiseen toimivat edelleen laadukas sisältö ja laadukas ympäristö, jossa sisältöä levitetään. Nämä ovat tuttuja keinoja koko markkinoinnin historian ajalta – niitä ei voi tarpeeksi alleviivata.

Tänä päivänä työnantajien on entistä tärkeämpää panostaa työnantajamielikuvan kehitykseen jatkuvana tekemisenä sen sijaan, että yritystä tuodaan hakijoille esille vain varsinaisen hakuprosessin aikana ja omia sisältöjään kotisivuillaan piilotellen.

Laadukas ja tavoitteellinen työnantajamielikuvan rakentaminen yhdistettynä laadukkaasti kohdennettuun rekrytointimarkkinointiin alan ammattilaisten arvostamissa mediaympäristöissä luo yritykselle oman uniikin rekrytointipolun, jolla on mahdollista saada hyviä hakijoita vaativimmissakin kohderyhmissä. 

Mikä on seuraava vaihe?

Luonnollisesti teknologisen kehityksen kulkiessa kaukana Mooren lain ulottumattomissa, rekrytointimarkkinointi tarvitsee pian tehokkaampia keinoja erottuakseen, jotta digimainonnan yltyvä sisältötulva ei vesitä viestiä. 

Yritykset tarvitsevat vielä tehokkaampia kanavia tuoda sisältöjään relevanteille kohdeyleisöille ja kohdentaminen tarkentuu entisestään koneoppimisen ja tekoälyn myötä.

Ideaalitilanne, joka voi olla mahdollinen jo lähitulevaisuudessa: passiivinen työnhakija törmää arkitoimiensa ohessa itselleen soveltuvaan työpaikkailmoitukseen, joka on personoitu juuri hänen kiinnostuksen kohteillaan. Myös rekrytoivan yrityksen arvot vastaavat hänen omiaan. Hän hakee työpaikkaa yhdellä klikkauksella. Tekoäly hoitaa rekrytoinnin alkukarsintavaiheen tasa-arvoisesti ja pitää työnhakijat jatkuvasti ajan tasalla rekrytointiprosessin tilanteesta. Näin sekä hakijan että yrityksen ajankäyttö rekrytointiin pysyy tehokkaana ja työnhakijakokemus arvokkaana.

 

-Jesse Huusari

 


Kirjoittaja (LinkedIn | Twitter) työskentelee Monsterilla markkinoinnin suunnittelijana ja on erityisen kiinnostunut erilaisista markkinointiteknologian kehitysaskeleista rekrytointimarkkinoinnin ja media-alan vauhdittuvassa murroksessa.

,

Comments are closed.