Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi: Uutiskirje

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterissä oleville henkilöille jaetaan tietoa rekisterinpitäjään liittyvistä uutisista, tapahtumista, koulutuksista sekä muista palveluista.

Tietosisältö: Rekisteriin ei kerätä muuta tietoa kuin henkilön nimi, sähköpostiosoite ja paikkakunta, sekä vapaaehtoinen tieto koskien yritystä, titteliä ja/tai ammatillista intressiä. Rekisterin tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin, lataamalla yrityksen tarjoamia ilmaisia materiaaleja, tai osallistumalla ilmaisiin tapahtumiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisteriä hyödynnetään MailChimp-palvelussa. MailChimp vastaa osaltaan tietosuoja-asetusten noudattamisesta EU-alueella. Yritys pitää rekisteritiedot Suomessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Yritys suojaa uutiskirjelistatilille pääsyn asianmukaisin toimenpitein. MailChimp huolehtii osaltaan, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen: Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa Peruutus/Unsubscribe-toimintoa, tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

MK Tuotannot Oy (2859083-1), Valhallankuja 1 G, 01200 VANTAA

Yhteyshenkilö: Santtu Kottila, santtu@mkollektiivi.fi

Rekisterin nimi: Tapahtumamarkkinointi

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterissä olevien henkilöiden tietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille.

Tietosisältö: Rekisteriin kerättävät tiedot:

  • Henkilön nimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Titteli
  • Yritys/Organisaatio

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin, lataamalla yrityksen tarjoamia ilmaisia materiaaleja, tai osallistumalla ilmaisiin tapahtumiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Rekisteritietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisteriä hyödynnetään Lyyti-palvelussa. Lyyti vastaa osaltaan tietosuoja-asetusten noudattamisesta EU-alueella. Yritys pitää rekisteritiedot Suomessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Yritys suojaa tapahtumahallintaan pääsyn asianmukaisin toimenpitein. Lyyti huolehtii osaltaan, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen: Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä lähettämällä poistopyynnön sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

MK Tuotannot Oy (2859083-1), Valhallankuja 1 G, 01200 VANTAA

Yhteyshenkilö: Santtu Kottila, santtu@mkollektiivi.fi