Uskallanko tehdä leanisti? | MK Kipinävuoro | Kumppaniblogi

Minulta kysyttiin jokin aika sitten, mikä on ollut erityisen merkityksellistä DNA:n menestyksen takana. Olemmehan raportoineet ennätyksellisen hyvän tuloksen viime vuodelta, ja niin brändimielikuvat kuin asiakastyytyväisyyskin ovat kehittyneet ylöspäin.

Takana on paljon työtä: on jalostettu ja hyödynnetty dataa, kuunneltu asiakkaiden toiveita, tehty mallinnusta, testattu, mitattu ja opittu.

Erityisen merkityksellinen tekijä menestyksemme takana on kuitenkin tekemisen kulttuuri. Työskentelyämme ohjaa ketteryys, jonka perustana ovat arvomme nopea, rohkea ja mutkaton. Kuluttajamarkkinoinnissa tämä ketteryys näkyy lean marketing -menetelmän hyödyntämisenä.

 

Mitä lean marketing oikein tarkoittaa käytännössä?

 Ajattelun pohjana meillä ovat lean-teesit:

  • Asiakasarvon tuotto
  • Hukan poisto
  • Systeemiajattelu
  • Jatkuva parantaminen

Pelkällä sanojen listauksella ei vielä pitkälle mennä. Sanoille pitää antaa merkitys, eikä tätä määritystä voi tehdä joku johtaja tai konsultti. Siihen tarvitaan paljon tekijöiden välistä yhteistä avointa keskustelua.

Ensimmäisissä keskusteluissamme näkemykset vaihtelivat ja olivat hyvin erilaisia kuin mitä itse kuvittelin. Kaikkien ei ollut helppoa pukea sanoiksi koko tiimin edessä sitä, miten itse asian näki, kun ei oikein tiennyt, oliko ollenkaan oikeilla jäljillä.

Siinä ollaankin lean marketing -toimintatavan perusedellytyksen äärellä: sanoista tekoihin ryhtyminen edellyttää kaikilta vahvaa tunnetta siitä, että voi vapaasti ja turvallisesti jakaa ajatukset, ihmetykset, ideat, keskeneräiset työt. Kokeilla ja oppia.

Tälle tunteelle on löydetty nimikin: psykologinen turvallisuus. Se tarkoittaa työyhteisön jäsenten tunnetta siitä, miten ympärillä reagoidaan, kun joku ehdottaa uutta ideaa, esittää “hölmön” kysymyksen tai tuo esiin parannuskohteita. Mikäli torjunnan tai jonkinlaisen nolostuttavan sivuuttamisen riski arvioidaan suureksi, psykologinen turvallisuus puuttuu ja samalla sekä luovuus että oppiminen kärsivät. 

 

Kaikkien työtä arvostetaan ja kunnioitetaan

Tämän päivän markkinoijat työskentelevät moniulotteisissa asiantuntijatehtävissä, verkostomaisissa rakenteissa ja alati uudelleen muotoutuvissa toimintaympäristöissä, jolloin psykologisen turvallisuuden tarve korostuu. Kaikki muuttuu koko ajan ja sopeutuminen muutoksiin vaatii jatkuvaa oppimista. Kaikkien tekijöiden tulee voida luottaa siihen, että häntä kuunnellaan, voi kysyä ja kyseenalaistaa. Esimerkiksi hukan poisto vaatii sitä, että jokainen arvioi rakentavasti omaa ja toisten tekemistä. Onko jokin aiemmin tehty markkinoinnin toimenpide toistamisen arvoinen vai ei?

Lean marketing -toimintatavassa keskeistä on tekijöiden ja tiimien itseohjautuvuus. Pitää olla uskallus ja luottamus antaa vapaus ja vastuu ja toisaalta myös ottaa ne. Psykologisesti turvallinen työympäristö ei sulje pois vastuuta. Liiketoiminnallista tulostahan tässä ollaan tekemässä. Leaniin toimintatapaan kuuluu meillä DNA:lla säännölliset retrot, joissa käydään läpi sekä tuloksia että tekemisen tapaa.

Aina kaikki ei mene nappiin, mutta silti arjessa kiitetään ja kunnioitetaan toisia. Kun yksilöiden välillä vallitsee luottamus, he jakavat tietoa paremmin ja avoimemmin. Systeemiajattelua siis. Tämä on todella tärkeää ainakin meidän toimintaympäristössämme, jossa on koko ajan monta markkinointitoimenpidettä käynnissä ja iso joukko tekijöitä sekä DNA:lta että kumppaneilta.

Uskon vahvasti, että DNA:n menestyksessä suuri merkitys on hyvinvoivalla työyhteisöllämme, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Virallisena tunnustuksena DNA valittiin suurten yritysten sarjassa Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work 2019 -mittauksessa. Kun kaikilla on varmuus siitä, että heidän työllään on merkitystä ja heidän työpanostaan arvostetaan, pystytään toimintaakin kehittämään ja ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja – ihan leanisti.

 

Riikka Järvinen

 


Kirjoittaja on DNA:n kuluttajaliiketoiminnan markkinointijohtaja, jonka tehtävänä on varmistaa, että tiimillä on into, osaaminen ja työkalut herättelemään suomalaisten kuluttajien tarpeita, vakuuttamaan heidät harkinta- ja ostovaiheessa sekä luomaan positiivista tunnesidettä DNA:ta kohtaan. Parasta työssä on, kun ihmiset kukoistavat omassa roolissaan ja yhdessä tehden saadaan aikaan tai opitaan jotakin ihan uutta, oli se sitten suurta tai pientä.

Comments are closed.