Yksin tein – hyvä tuli! | MK Kipinävuoro | Nea Barman

Voimme varmasti olla samaa mieltä siitä, että tämän päivän liiketoiminta, markkinointi ja brändin rakennus on entistä enemmän monimuotoisten ongelmien ja haasteiden ratkaisua yhdessä, jotta liiketoimintaa voitaisiin kehittää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Kyllähän me asiantuntijat nyt tämän tiedostamme, että avainsana on yhdessä. Mutta miksi silti vieläkin teemme asioita niin paljon yksin?

Näiden uusien haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kuitenkin uudenlaisia kollektiivisen tekemisen työkaluja sekä kollektiivista ajattelua, sillä harvoin vanhoilla metodeilla saa muutosta tai uutta aikaiseksi. Menee kuitenkin vielä varmasti hetki, ennen kuin se tekoäly tai robotiikka auttaa ihan jokaista organisaatiota näiden haasteiden ratkaisussa.

 

Uusi vuosi – uudet yhteiset työkalut

Jokaisen liiketoiminnan tai markkinointialalla toimivan tulisi ymmärtää miten omaan organisaatioon voidaan helposti tuoda uusia työkaluja tai jalkauttaa uudenlaista kollektiivista ajattelua. Liikkeelle voi lähteä haastamalla itseään tai tiimiään vuoden 2020 kick-off -päivässä kysymällä: millaisia parempia tai uusia tekemisen malleja me voimme ottaa käyttöön suhteellisin helposti omassa organisaatioissa vuonna 2020?

Yksi tärkeistä muutostyökaluista on tiedon systemaattinen kerääminen entistä laajemmin ja tämän tiedon analysointi, jonka pohjalta johto tai vaikka oma tiimi voi kehittää tai luoda uutta.

 

Tehdäänkö teillä yhdessä vai yksin?

Trendianalyysit eivät ole mitenkään uusi työkalu, mutta kuinka monessa organisaatiossa trendien tekemiseen osallistuu koko henkilöstö jatkuvasti pitkin vuotta?

Veikkaan, että teillä tehdään trendejä vielä seuraavalle vuodelle vain muutaman ihmisen voimin ja nämä ihmiset ovat markkinointi-, tutkimus- tai johtotasolta sekä sitten suppean joukon havainnoista kerätty analyysi julkaistaan kerran vuodessa organisaation blogissa. Menikö oikein? Villi veikkaukseni on, ilman tutkimuksellista dataa, että aika harvassa ovat nämä organisaatiot joissa tätä työtä tehdään oikeasti yhdessä.

Jos olet kirjoittanut organisaatiossasi trendit vuodelle 2020 kirjoituksen yksin, niin sinun tulisikin tuntea pieni pisto sydämessäsi. Sillä parhaimmillaan tätä työtä tehdään yhdessä tiiminä tai kollektiivisesti. Vielä ei ole liian myöhäistä aloittaa tekemällä tätä tärkeää työtä yhdessä.

 

Kasvata työkalupakkia trendianalyysillä

Yksi tärkeimmistä liiketoiminnan tai markkinointiosaston työkalupakin työkaluista on trendien seuraaminen, siinä missä sen datan seuraaminen tai jatkuva raportointikin on.

Trendit ovat asioiden ja tapahtumien kehityskulkuja, joita pystytään seuraamaan taaksepäin. Trendit tapahtuvat myös tietyllä voimalla.

Tärkeintä oman organisaation kannalta olisi tunnistaa ne trendit, joiden kautta juuri teidän organisaatio voi luoda uusia mahdollisuuksia. Trendejä, joissa on riittävä kaupallinen potentiaali omalle organisaatiolle uuden palvelun tai tuotteen tuomiseksi markkinoille. Markkinoinnissa taas trendeistä saadaan ajankohtaisia puheenaiheita sekä ilmiöitä, joita voi hyödyntää markkinoinnissa sekä sisällöntuotannossa. Tai markkinointiteoissa.

Yksinkertaisen työkalun omalle organisaatiolleen saa luotua jatkuvalla, yleisesti organisaatiossa tai jopa asiakkaille tehtävällä kyselyllä, joka ei rajoitu ainoastaan markkinointi- tai johtotason henkilöille satunnaisesti tehtäviin kyselyyn. Oikein ohjeistamalla koko henkilökunta ja ehkä jopa asiakkaatkin saadaan osallistettua trendien keräämiseen. Loppuen lopuksi se on arkipäiväisten asioiden havainnointia, jossa näkemyksiä ei voi koskaan olla liikaa. Mitä enemmän vastauksia, sitä laajempaa ja monipuolisempaa näkymää saadaan.

Yksinkertaisimmillaan trendianalyysissa kyselyn tulokset luokitellaan teemoihin, joista koostetaan yhteinen kokonaisnäkemys. Yksittäisiä näkemyksiä voidaan kerätä jatkuvasti, joissa ne kerätään tiettyjen teemojen, eli trendien alle. Trendi alkaa voimistua jos tietyllä aikavälillä tietty teema saa lukuisia mainintoja tai asia arkipäiväistyy. Se millaista metodia käytetään kannattaa suunnitella huolellisesti alusta alkaen jokaiselle organisaatiolle itselleen sopivaksi.

Tämä trendien seuraaminen, koostaminen ja analysointi voi sitten olla markkinointi- tai tutkimusosaston työtä, mutta vastausten kerääminen tulisi olla jatkuvaa sekä mahdollisimman laajaa. Laajemman analyysin tekemisessä voi sitten yhdistää omia analyysejä ja mahdollisesti ostettuja tutkimuksia.

Trendejä ei kannata ainoastaan seurata tai koostaa vuoden lopussa, vaan ottaa ihan mukaan kvartaali- tai kuukausiraportointiin. Organisaation resursseista riippuen.

Kaikki tämä työ kasvattaa vuonna 2020 ja eteenpäin organisaation omaa älykkyyttä hyvinkin pienin resurssein. Lisäksi tämä auttaa organisaatiota harjoituttamaan tiedolla johtamisen taitoja, joka ei synny pelkästään numeroista tai pienen joukon näkemyksestä. Ja kaikki tämä voidaan aloittaa jo ennen kuin se tekoäly saadaan kunnolla implementoitua teidänkin organisaatioon.

Täältä voi lukea Markkinointikollektiivin FB-ryhmän keskustelun lomassa syntyneen kuvaelman aiheesta “vuoden 2020 trendit”. Ajatusten koonti onnistui kevyellä, muutaman tunnin työllä. Kiitos kaikille osallistuneille.

 


 

Nea Barman

MarkkinointiKollektiivin FB-ryhmän aktiivinen jäsen, joka haluaa yhdessä tekemisen kautta osallistaa ihmisiä.

Comments are closed.