MarkkinointiKollektiivin urakyselyyn vastasi lähes 400 markkinoinnin ammattilaista. Yli puolet vastaajista kokee ajan tai taloudellisten resurssien puutteen luovan haasteita oman osaamisen kehittämiselle. Kyselystä selviää, että neljäsosa vastaajista voi huonosti nykyisessä työyhteisössään, ja että koronavuosi on vaikuttanut negatiivisesti omaan jaksamiseen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Teimme toistamiseen laajan selvityksen markkinoinnin alan ammattilaisten työelämästä. MarkkinointiKollektiivin urakysely 2021 -selvitykseen kerättiin vastaukset vuodenvaihteessa 2020-2021. Kyselyn tulokset herättävät huolta etenkin jaksamisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmista. 

Urakyselyyn vastasi lähes 400 markkinoinnin alan ammattilaista. Kyselyssä haluttiin selvittää vastaajien ajatuksia laajasti työelämästä, ja kysely jakaantui selvityksiin niin työn kuormittavuudesta, itsensä kehittämisestä, palkasta kuin ajatuksista uusiin tehtäviin hakeutumisesta. Lisäksi urakyselyyn vastanneilta esimiehiltä haluttiin selvittää ajatuksia alan rekrytointeihin liittyen sekä kartoitusta siitä, millaisia tulevaisuuden osaamistarpeita he näkevät markkinoinnin saralla olevan. Myös covid-19 -pandemian vaikutuksia työhön selvitettiin.

Koronavuosi hidastanut urakehitystä nykyisessä työssä ja heikentänyt hyvinvointia

Alan ammattilaiset on laitettu koronavuonna tiukille, ja tämä näkyy Urakyselyssä alalla työskentelevien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin heikkenemisenä sekä työssäjaksamisen haasteina. Näiden asioiden esiintuominen on tärkeää, varsinkin nyt kun pieniä viitteitä paluusta normaaliin on nähtävissä. On tärkeä miettiä, miten kuluneesta erikoisvuodesta palaudutaan työyhteisöissä, ja mitä työtapoja jätetään jatkuvaan käyttöön. Tämä vaatii kaikilta organisaatioilta avointa keskustelua. 

Urakysely 2021 -tuloksista selviää, että lähes neljännes vastanneista ei voi hyvin nykyisessä työyhteisössään. Yli puolet vastanneista kertoo myös, ettei koe voivansa edetä urallaan nykyisessä työpaikassaan. Jälkimmäisen huomion osuus on kasvanut huomattavasti MarkkinointiKollektiivin edellisen urakyselyn tuloksista (edellinen kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2019). 

Koronan johdosta organisaatiot ovat keskittyneet taistelemaan olemassaolostaan.  Viimeistään nyt olisi tärkeää muistaa kääntää katseet omaan henkilöstöön joka on joutunut lujille. Varmistetaan, että jokainen organisaatiossa kokee tulevansa arvostetuksi ja huomioiduksi, ja että myös oman talon sisällä on ammattilaisille kehittymismahdollisuuksia tarjolla.

Alan asiantuntijat ovat halukkaita kehittämään osaamistaan

Iloista on, että urakyselyn vastaajista lähes puolet kertoo jatkuvasti kehittävänsä ammatillista osaamistaan. Markkinoinnin alan ammattilaiset kokevat, että alan tietoa jaetaan avoimesti, ja mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen on monipuolisesti. 

Saimme Urakyselyn itsensä kehittämisen osa-alueeseen sparrausapua osaamisen uudistamisen asiantuntijataho Rastor-instituutilta. Tarjoomapäällikkö Mervi Karvo kannustaa jokaista markkinoinnin ammattilaista pitämään oman osaamisensa ajan tasalla – ja siten johtamaan omaa uraansa.

”Omalle osaamiselle on hyvä tehdä vähintään 10 vuoden välein laajempi kevätsiivous. Tällöin kannattaa tarkistaa, että osaaminen on edelleen kaikilta osin relevanttia työmarkkinoilla. Laajemmat koulutusohjelmat tarjoavat paljon joustavia vaihtoehtoja, joilla opinnot kootaan hyödyntämään tämän päivän työelämän tarpeita. Alan nopean muutoksen tiedostaminen ja ammatillisen kehittämisen tahto kannattaa valjastaa tiukasti omaan arkeen. Kun opintojen hyöty linkittyy vahvasti omaan rooliin ja työtehtävään, opintoja ei tarvitse nähdä ylimääräisenä aikasyöppönä. Päinvastoin työaikaa alkaa vapautumaan oman osaamisen kasvaessa.”

Miten teillä menee suhteessa muihin?

Kyselyn tuloksien avulla oman tiimin ja yrityksen tilaa on myös helppo verrata muihin alan toimijoihin. Alamme kaipaa edelleen lisää keskustelua ja avoimuutta etenkin palkkauksen ja jaksamisen aiheista, mutta myös alalla etenemisen ja osaamisen kehittämisen osilta.

Kerron tuloksista ja Urakyselyn toteutuksesta myös mielelläni lisää! Jos kyselydatan vertailu omaan tiimiinne tai organisaatioonne tarkemmin kiinnostaa, olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä. Kyselyn löydöksiä käydään läpi myös MarkkinointiKollektiivin yhteisössä pitkin kesää ja alkusyksyä erilaisilla nostoilla.

Lataa Urakyselyn tulokset itsellesi alta olevasta botista: 

Tule keskustelemaan aiheesta:
MarkkinointiKollektiivi järjestää tiistaina 1.6. klo 20-21 ClubHouse-sovelluksessa "Markkinoijien iltakävely" keskustelutapaamisen Urakyselyn teemoista. Tule keskustelemaan tai kuuntelemaan!

Lisätietoja Urakyselystä antaa:
Sanna-Kaisa Koivisto, Head of Career Services, MarkkinointiKollektiivi, puh. 044 3656 084, email: sanna-kaisa@mkollektiivi.fi

MarkkinointiKollektiivi on yhteisö, johon kuuluu yli 18 000 markkinointiosaamisen kehittämisestä kiinnostunutta alan ammattilaista eri puolilta Suomea.

Yhteisö järjestää yhdessä kumppaneidensa kanssa koulutuksia, teematapahtumia ja mentorointiohjelmia sekä tuottaa sisältöjä omaan markkinointiaiheiseen blogiin ja podcastiin. Lisäksi MarkkinointiKollektiivi järjestää ura- ja rekrytointipalveluita alan asiantuntijoiden uran edistämiseksi. 

Rastor-instituutti tarjoaa elämän suuntaa muuttavia oppimiskokemuksia ja muuttaa osaamista tunnistettavasti.

Julkaistu 
25.5.2021
Uutiset
 -kategoriassa

Lisää 

Uutiset

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.