MARKKINOINTIOPAS

MarkkinointiOpas on MarkkinointiKollektiivin ja Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tuottama videosarja, jossa markkinoinnin ammattilaiset jakavat osaamistaan ja oppejaan toisten inspiraatioksi.

MarkkinointiOpas Jakso 1: Asiantuntijabloggaus, MarkkinointiOppaana Minna Luoma, alias Rouva Sana

Tässä jaksossa MarkkinointiOppaanasi toimii Minna Luoma, alias Rouva sana. Minna on sisällöntuottaja, toimittaja ja bloggaaja, ja työskentelee omassa yhden rouvan kokoisessa yrityksessä. Työssään Minna sekä tuottaa sisältöjä että kouluttaa sisällöntuotantoon liittyen.

Tässä MarkkinointiOpas-jaksossa autetaan sinua tuomaan omaa osaamistasi ja asiantuntijuuttasi esille: isolla osalla asiantuntijoita ja yrittäjiä on omat verkkosivut (tai jos ei ole, oman työnantajansa verkkosivut). Asiantuntijablogi on erinomainen kanava nostaa esiin omaa osaamista!

Saat Minnalta apua asiantuntijuuden ja oman osaamisen esiin tuomiseen blogia mediana käyttäen.

 

MarkkinointiOpas Jakso 2: Fasilitointi, MarkkinointiOppaana Helena Wiljander

Tässä jaksossa MarkkinointiOppaanasi toimii Helena Wiljander. Helena on projektipäällikkö ja fasilitaattori. Työssään hän käyttää fasilitoinnin menetelmiä, ja on nähnyt niiden toimivan. Osallistamisen edistäminen on Helenan missio ja intohimo!

Tässä jaksossa autetaan sinua fasilitoimaan. Opit osallistavasta prosessista ja saat työkaluksi menetelmän, jolla osaat viedä prosessin läpi. Moni kertoo fasilitoivansa, mutta harva tekee sitä käytännössä. Helenalta saamiesi vinkkien pohjalta sinä opit varmistamaan, että esimerkiksi yhteissä suunnnittelupalaverissa kaikki saavat ilmaistua mielipiteensä.

 

 

MarkkinointiOpas Jakso 3: Myyntisivun tehokkuuden nostaminen, MarkkinointiOppaana Jalmari Kivinen

Tässä jaksossa MarkkinointiOppaanasi toimii yrittäjänä toimiva Growth Hacker & Conversion Copywriter Jalmari Kivinen. Jalmari opastaa videossaan, miten myyntisivun tehoa nostetaan sales copywritingin ja konversio-optimoinnin avulla. Videolla käsitellään seuraavat asiat:

-Mikä on myyntisivun tärkein osa (joka määrittää kaiken!) ja miten se tehdään
-Luottamus – avain kaupan syntymiseen
-3 erilaista ihmistyyppiä jolle sivusi rakennetaan Kaikkien näiden teemojen taustalla on ihmisen käyttäytymisen psykologiaa – jota videolla käydään myös läpi.

 

 

MarkkinointiOpas Jakso 4: Brändin rakentaminen, MarkkinointiOpas Maritta Kerajärvi

Tässä jaksossa MarkkinointiOppaanasi toimii Maritta Kerajärvi. Maritta on työskennellyt markkinoinnin, asiakaskokemuksen, verkostorakentamisen ja brändien maailmassa – sekä vakiintuneilla toimialoilla ja täysin uusien palvelumallien aloituksissa. Hän on tottunut muutostekemiseen, muutosjohtamiseen, – silloinkin kun on vähän epävarmaa ja kuoppainen tie on edessä.

Tässä jaksossa sinua autetaan ymmärtämään, miksi brändäys on tärkeämpää kuin koskaan, miten vahva brändi vaikuttaa liikevaihtoon, asiakkaittesi sitoutumiseen. Saat vinkkejä erottuvan brändin rakentamiseen – mikä ei tarkoita vain logon tai värien uudistamista. Esityksessä sivutaan brändin rakentamista digitaalisella markkinoinnilla. Tämän jakson lomassa nähdään hauska historiavälähdys brändin rakentamisesta lentoliikenteen saralla. Lopussa sinua odottaa tehtävä, katso siis koko video!

 

MarkkinointiOpas Jakso 5: Uskalla näkyä, MarkkintointiOpas Sanna Jylänki

Viidennessä MarkkinointIOppaan jaksossa yrityssparraaja, yrittäjä Sanna Jylänki rohkaisee oman näkyvyyden kasvattamiseen. Sanna on persoonana innostava rohkaisija, ja hän käy videollaan läpi käytännön vinkkejä siihen, miten näkyä, ja ennen kaikkea siihen,  miten uskaltaa näkyä. Kaikki lähtee itsensä tuntemisesta, itseensä luottamisesta sekä omana itsenään olemisesta. Tärkeää on myös olla pitkäjänteinen. Sanna käy kattavasti läpi näkyvyyden eri osa-alueita, ja mm. sitä miten markkinoida pikkurahalla. Ota vinkit käytännölliset vinkit haltuun katsomalla MarkkinointiOpas -video!

MarkkinointiOpas Jakso 6: Sivuston sisällön hakukoneoptimointi, MarkkinointiOppaana Heini Lindfors

Kuudennessa MarkkinointiOpas-jaksossa oppaanasi toimii Heini Lindfors, SEO:n, tuttavallisemmin hakukoneoptimoinnin asiantuntija. Hakukoneoptimoinnin lisäksi Heini keskittyy työssään sisältöjen suunnitteluun ja konversio-optimointiin.  Työssään Heinin tavoite on asiakkaiden myynnin kasvattamisen lisäksi tehdä netistä “parempi paikka” hakukoneoptimoinnin ja sisällöntuotannon keinoin. Tässä jaksossa saat kuulla siitä, kuinka voit itse tehdä verkkosivustolle sisältöä, joka löytyy paremmin hakukoneista: Opit tekemään avainsanatutkimusta ja hakutulosanalyysia. Lisäksi saat konkreettisia ajatuksia siitä, millaisia asioita on hyvä huomioida sisältöjen muotoilussa, jos niiden toivoo löytyvän hakukoneista. Lisäksi mukana on myös vinkkejä työkaluista, joita hakukoneoptimoinnin työssä voi käyttää.

 

MarkkinointiOpas Jakso 7: Esiintyminen, MarkkinointiOppaana Asta Levy

Tässä jaksossa MarkkinointiOppaanasi toimii 20 vuoden kokemuksen pedagogiikan parissa työskennellyt Asta Levy. Asta keskittyy äänenkäytön ja esiintymisen valmentamiseen konkreettisin opein. Asta käy läpi läpi konkreettiset vinkit askel askeleelta, mitä esiintymisessä on hyvä huomioida, miten tärkeää on tuntea oma itsensä. Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla esiintyjä, jokaisen tulee löytää oma tyylinsä opettelun ja harjoittelun avulla. Tärkeää on muistaa, että täydellisyys ei ole kiinnostavaa – inhimillisyys on! Asta käy videossa läpi esiintymiseen liittyviä konkreettisia harjoitteita, joita kuka tahansa voi harjoitella omassa rauhassa.

 

MarkkinointiOpas Jakso 8: Oman osaamisen tunnistaminen, MarkkinointiOppaana Sanna-Liisa Kiiskinen

Tässä jaksossa MarkkinointiOppaanasi on Sanna-Liisa Kiiskinen. Sanna-Liisa muistuttaa meitä kuinka tärkeää on ajatella omaa ajattelua. Miten tunnistan ja teen oman osaamiseni näkyväksi? Sanna-Liisa tehnyt pitkän uran myynnin- ja markkinoinnin parissa ja on nyt valmistunut brain-based-coachiksi. Nyt hän haluaa auttaa miettimään kuinka jokainen voi tehdä omaa osaamistaan näkyväksi, saat kannustukset itsekehuihin!Tässä jaksossa saat kuulla siitä, kuinka voit suunnitella itsellesi oman jatkuvan oppimisen ja kehittämisen kartan. Sanna-Liisa auttaa sinua tunnistamaan omaa osaamistasi ja saat vinkkejä omien tavoitteiden kanssa liikkeelle lähtöön.

 

MarkkinointiOpas Jakso 9: Tietosuoja ja evästeet, MarkkinointiOppaana Petri Mertanen

Tässä jaksossa MarkkinointiOppaanasi on Tapio Haaja. Tapio on tehnyt töitä videon ja videomarkkinoinnin parissa useita vuosia. Nyt Tapio jakaa ajatuksia ja oppeja digitaaliseen videomarkkinointiin. Markkinoinnin tehtävänä on edistää myyntiä, ja Tapio käy läpi miten liikkuva kuva vaikuttaa tunne- ja muistijälkeen.

Tässä jaksossa kuulet, mikä on videomarkkinoinnin tila, ja miksi ylipäätään video on työkaluna markkinoinnissa käytössä. Tällä hetkellä on myös menossa videoiden kultakausi, sillä useat toimijat haluavat tehdä videota. Näin ollen on hyvä miettiä, miten omilla liikkuvan kuvan sisällöilläsi erotut joukosta. Tästä jaksosta saat myös hyvän check-listan siihen, mitä kannattaa muistaa videota tehdessä. Tapio antaa vinkkejä ostopolun eri kohtaamispisteitä ajatellen.

 

MarkkinointiOpas Jakso 11: Resilienssin merkitys muutosvaiheessa, MarkkinointiOppaana Nina Sjöström

 

Tässä jaksossa MarkkinointiOppaanasi toimii Nina Sjöström. Moni on joutunut tänä vuonna pakkomuutoksen eteen. Nina Sjöström esittelee konkreettisia työkaluja kestävyyden lisäämiseen muutosvaiheessa eli resilienssiin. Lisäksi hän esittelee itsetutkiskelun metodeja.

Resilienssin lisäämiseksi on tärkeää pyrkiä näkemään mahdollisuuksia muutoksissa, umpikujien sijaan. Nina haastaa kuulijaa miettimään, olisiko maailman muutosten myötä usean eteen tullut pakkopysähtyminen hyvä vaihe miettiä omien unelmien toteuttamista? Siinä apuna voi olla unelmakartan teko, ja sen pohjalta vaikka pientenkin muutosten aloitus. Toiston kautta muutostilanteesta tulee tutumpaa. Nina puhuu siitä, miten ihmismieli janoaa sisimmässään säännöllistä muutosta, vaikka monesta voi tuntua houkuttelevalta pysyä vanhassa, tutussa rutiinissa. Oman ajan ottaminen auttaa kirkastamaan ajatuksia ja omia tavoitteita. Oman ajan ottaminen itselle säännöllisesti on tärkeää, myös nyt poikkeusaikoina. Nina antaa konkreettisia esimerkkejä rauhoittumiseen, ja käy läpi siitä saatavia hyötyjä. Tärkeää on tehdä oma aika rutiiniksi, että saa aikaan tuloksia – sama sääntö siis pätee kuin urheilussa.

 

MarkkinointiOpas Jakso 12: Miten luoda lisäarvoa, MarkkinointiOppaana Nea Barman

Tässä jaksossa MarkkinointiOppanasi on pitkän linjan markkinoinnin asiantuntija Nea Barman. Nea on uransa aikana toiminut mm. luovalla puolella graafisena suunnittelijana, digimarkkinoinnin parissa ja markkinoinnin erilaisissa kehitysrooleissa. Markkinointia ja luovaa alaa yhdistää ongelmanratkaisutaito, ja Nea kokeekin olevansa erityisesti ongelmanratkaisija. Tässä jaksossa saat kuulla siitä, miten lisäarvoa asiakkaalle luodaan kehittämällä omaa ajattelutaitoaan. Jaksossa selviää, miten pientä kapasiteettia aivoistamme helposti arjen ongelmatilanteissa käytämme, ja Nea avaakin katsojalle oppaassa oman työkalupakkinsa, joka perustuu 3x3x3 Frameworkiin, ongelmanratkaisutilanteita varten.

 

MarkkinointiOpas Jakso 13: Markkinoinnin automaatio (B2B), MarkkinointiOppaana Pia Viinamäki

Tässä jaksossa MarkkinointiOppaanasi toimii Pia Viinamäki, joka on omien sanojensa mukaan varsinainen tekijäihminen. Pia käsittelee opasjaksossaan markkinoinnin automaatiota – otsikolla “8 asiaa, joita jokaisen B2B-markkinoijan tulisi tietää markkinoinnin automaatiosta”. Opasjakso tuo arvokasta lisätietoa sinulle, jolle markkinoinnin automaatio on suhteellisen uusi kokonaisuus, tai se voi tuoda uutta sinulle, jolle markkinoinnin automaatio on jo entuudestaan uutta – kurkkaa videolta, oivallatko jotain uutta B2B-kontekstista!

 

MarkkinointiOpas Jakso 14: Yritysaktivismi, MarkkinointiOppaana Valtteri Mäkelä

Yritysaktivismi on aiheena tässä MarkkinointiOpas jaksossa, jossa Valtteri Mäkelä jakaa omasta intohimostaan: hän haluaa auttaa organisaatioita ottamaan vastuuta aktiivista roolia yhteiskunnan vaikuttajana. Tässä opasjaksossa kuulet millaisia odotuksia ihmisillä on vastuullisuudesta yrityksiä kohtaan, ja millaisiin kysymyksiin yritykset joutuvat nyt ja tulevaisuudessa ottamaan kantaa. Valtteri seuraa mielenkiinnosta yritysvastuullisuuden kentää, ja hän on perustanut Vaufactory-some kanavat, joilla hän jakaa tietoa ja caseja yritysvastuullisuudesta kaikille aiheesta kiinnostuneille.

 

 

MarkkinointiOpas Jakso 15: Intuition merkitys markkinoinnissa, MarkkinointiOppaana Joanna Viileinen

Tässä MarkkinointiOpas jaksossa oppaasi on Joanna Viileinen. Joannalla on pitkä ura markkinoinnissa ja hänen mielestään markkinoinnissa työskennellessä intuitio on alihyödynnetty työkalu josta myös keskustellaan tänä päivänä aivan liian vähän. Tässä jakossa Joanna kertoo intuitiosta tehdyistä tutkimuksista. Näillä hän perustelee intuition kuuluvan markkinoijien työkalupakkiin! Samalla Joanna esimerkittää intuition vaikutuksen Rototecin markkinointikampanjaan: Intuition johdosta Joanna muutti Rototecin ison brändikampanjan suunnan muutama päivää ennen sen julkaisua. Hyppää Joannan matkaan ja opi Rototecin casen kautta, kuinka jokainen voi hyödyntää intuitiota – ja mahdollisesti pelastaa markkinointikampanjansa.

 

MarkkinointiOpas Jakso 16: Maksettu mainonta, MarkkinointiOppaana Annika Räihä


MarkkinointiOppaanasi on tällä kertaa Annika Räihä. Annikalla on pitkä tausta mediatoimistoista mediasuunnittelun ja maksetun mainonnan parista, jossa hän on tehyt töitä hyvin monen kokoisille yrityksille. Nykyään Annika toimii freelancerina ja keskittyy maksetun mainonnan suunnitteluun, tässä opasjaksossa Annika haluaakin auttaa näkyvyyden ja maksetun mainonnan maailmaan erityisesti sen parissa aloittelevia. Jakso kuitenkin sopii myös hyvänä muistutuksena pidempäänkin aiheen parissa töitä tehneille. Mutta jos olet esimerkiksi perustamassa tai juuri perustanut yrityksen, ovat Annikan vinkit sinulle konkreettisia ja myös rahaa säästäviä!

MarkkinointiOpas Jakso 17: Tekstisuunnittelun lyhyt oppimäärä, MarkkinointiOppaana Anna Paldanius


Tässä MarkkinointiOpas-jaksossa puhutaan tekstisuunnittelussa, kun Anna Paldanius käy läpi: mistä tekstisuunnittelija on tehty, mitä tekstisuunnittelu eli monelle tuttavallisemmin copywriting on ja miten tekstisuunnittelu eroaa sisällöntuotannosta? Tämä jakso avaa sitä, miten tekstisuunnittelu liittyy vahvasti markkinoinnin eri osa-alueisiin yrityksen visiosta, verkkosivun sisältöihin ja esimerkiksi tuotenimeen asti! Anna käy läpi havainnollisessa opas-jaksossaan myös mm. tone of voicea ja tarinallistamista.

 

MarkkinointiOpas Jakso 18: Luovan työn johtamisella lisämyyntiä, MarkkinointiOppaanasi Jan Koskinen

Tässä MarkkinonitiOpas jaksossa kuulet luovan työn prosessien johtamisesta – miten brändityöllä voi saada lisää myyntiä. Oppaanasi on myynnin, markkinoinnin ja valikoimahallinnan ammattilainen Jan Koskinen, joka jakaa pitkältä uraltaan omia huomioitaan tsekkilistana avuksi muille. Arjen kiireessä voi jokin ajatus omalta työpöydältä tipahtaa unholaan – älä huoli, Jan muistuttaa sinua listoilla, joilla voit tarkistaa, oletko varmasti muistanut kaiken johtaessasi luovaa työtä ja tavoitellessasi sillä lisämyyntiä.

 

MarkkinointiOpas Jakso 19: 5+3 hyödyllistä LinkedIn vinkkiä, MarkkinointiOppaana Liisa Siitonen

Tässä markkinointiopas-jaksossa Liisa Siitonen opastaa sinut LinkedInin maailmaan. Liisa käy läpi 5+3 vinkkiä LinkedInin hyödyntämiseen. Opas-videossa kuulet, miksi LinkedInissä profiili kannattaa tänä päivänä olla markkinoinnin alan ammattilaisella olla kunnossa, ja miten profiili rakennetaan kuntoon. Opasvideo on hyvin käytännönläheinen, ja Liisa kannustaakin tekemään päivitykset omaan profiiliin videon katsomisen rinnalla.

 

 

MarkkinointiOpas jakso 20: Strateginen työnhaku, MarkkinointiOppaana Julia Kaukinen


Tästä MarkkinointiOpas jaksosta saat apua strategisempaan työnhakuun. Oppaanasi on Julia Kaukinen, CV-konsultti ja urasparrari, joka auttaa omassa työssään etenkin generalisteja löytämään unelmiensa työpaikkoja. Opas-videosta saat Julialta hyvät vinkit oman potentiaalisi hahmottamisesta potentiaalisten työnantajien näkökulmasta ja työnhakijaresurssiesi optimaalisesta suuntaamisesta. Tämä jakso sopii aivan uudesta urasta haaveilevalle mutta myös selkeästi rajattuja työpaikkoja etsiville – Julia lähtee opasjaksossa kannustamaan oman potentiaalin tarkistamiseen, jonka jälkeen käydään läpi työnhaun kanavat ja niiden kuntoon laittaminen.

MarkkinointiOpas jakso 21, Vastuullisuudesta viestiminen, MarkkinointiOppaanasi Heidi Peltonen

Tässä MarkkinointiOpas-jaksossa Heidi Peltonen Nesteeltä opastaa sinut vastuullisuuden maailmaan puhumalla aiheesta: Miten viestiä vastuullisuudesta herättävästi? Heidi kertoo omia, hänelle itselle merkityksellisempiä oppejaan teeman tiimoilta oman työuransa varrelta. Opas-jaksossa kuulet Heidin ajatuksia siitä, miten vastuullisuus tulisi viedä liiketoiminnan keskiöön, miten kertoa aidosti ja vaikuttavasti omasta vastuullisuudestaan tai tehdyistä teoista konkreettisesti. Kumppanuudet ovat tärkeitä omien vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, ja Heidi uskookin, että mikään yritys ei pääse omiin tavoitteisiinsa, ilman yhteistyötä muiden tahojen kanssa.