MK Teematilaisuus:

Strategiaa tukevan kasvun elementit

  • ‍Milloin: Keskiviikkona 4.9.2024 klo 14–16
  • Missä: Virtuaalitilaisuutena verkossa
  • Hyvä tietää: Tilaisuus on kaikille avoin ja veloitukseton

Strategiaa tukevien kasvun elementtien tarkastelu on liiketoiminnan skaalaamisessa tärkeää, ja markkinoinnilla sekä markkinoijilla on tässä kiistaton rooli.

Tämän tilaisuuden puheenvuorojen kautta syvennytään pohtimaan markkinoinnin roolia strategian vahvana toteuttajana, kuinka liiketoimintastrategiaa tukeva ja erottuva brändipositio luodaan, vaikuttavatko teknologiavalinnat strategiaan ja miten markkinoinnin projektikohtaisten avainlukujen seuranta mahdollistaa kasvua tukevan ennakoimisen.

Ilmoittaudu heti mukaan MarkkinointiKollektiivin sinulle tuottamaan tilaisuuteen ja jaa kutsua myös kollegoillesi!

Ilmoittaudu mukaan Lyytistä >>

-------------------------

Tilaisuuden puheenvuorot:

Kuinka luomme markkinassa erottuvan brändiposition, joka varmistaa kykymme tuottaa ainutlaatuista arvoa asiakkaillemme nyt ja tulevaisuudessa?

  • Paula Hernetkoski ja Marjaana Ärmänen (Knowit) inspiroivat puheenvuorossaan brändiposition rakentamiseen liiketoimintalähtöisen brändiajattelun kautta. Aidosti erottuva brändipositio on onnistuneen brändistrategian ydin, ja talouden lähtiessä kasvuun on kriittistä varmistaa brändin relevanssi suhteessa markkinaan sekä kohderyhmien odotuksiin. Näin varmistetaan pitkän tähtäimen kasvu, jota erottuva brändipositio tukee.

Kuinka markkinointi pääsee voimakkaimmaksi organisaation strategian toteuttajaksi?

  • Jussi Junikka (Fulmore) kertoo, kuinka käytännönläheistä viitekehystä toteuttamalla markkinointi vahvistaa rooliaan strategian käytäntöön viemisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Toimiessaan vahvassa liiketoiminnallisessa kytkennässä, markkinointi on yksi voimakkaimmista tavoista viedä organisaation strategiaa arkeen ja todeksi. Silloin markkinoijan kannattaa osata siirtyä ”saako lisää budjettia” -keskustelusta ”tehdäänkö enemmän tuloksia” -keskusteluun. 

Markkinoinnin projektikohtaisen raportoinnin ja avainlukujen kautta strategiseen kasvuun

  • Jukka Markkanen (Severa) esittelee case-esimerkkien avulla projektikohtaisten avainlukujen seurantaa ja seurannan merkitystä liiketoiminnan skaalaamiselle. Erityisesti tämän hetken markkinatilanteessa on tärkeää varmistaa liiketoiminnan kannattavuus ja taata mahdollisuudet kasvulle. Markkinointiprojektien avainlukujen raportoinnilla ja seurannalla on iso merkitys liiketoiminnan suunnittelulle sekä organisaation arjen käytännön järjestelylle strategista kasvua tavoiteltaessa. 

Datan käytön mustat aukot nyt ja tulevaisuudessa – tilkitse kasvun esteet

  • Patrick Laukkonen (Adform) tuntee pirstaloituneen mediakentän aiheuttamat haasteet niin markkinoijalle kuin organisaatioiden kasvulle. Kasvua tukemaan on hyödynnetty medioiden kautta kolmannen osapuolen evästeitä, mutta muutosten tuulien puhaltaessa tulisi jokaisen organisaation suunnitella strategia, joka vie pois datankäytön mustista aukoista. Mikä vaikutus teknologiavalinnoilla on ja millainen merkitys niillä on liiketoiminnan mittareihin?

-------------------------

Tilaisuuden aikataulu: 

14.00 Tilaisuuden avaus ja puheenvuorot
16.00 Tilaisuus päättyy

Ohjelma ja aikataulu saattavat muuttua vielä ennen tilaisuutta.

Tilaisuuden tuottaa MarkkinointiKollektiivi. Tilaisuuden mahdollistavat Knowit, Severa, Fulmore, Adform ja MarkkinointiKollektiivin pääkumppani Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Ilmoittaudu mukaan Lyytistä >>

Julkaistu 
18.6.2024
Tapahtumat
 -kategoriassa

Lisää 

Tapahtumat

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.