Voittava strategia rakennetaan tänä päivänä asiakkaan ympärille. Strategiatyö ja strategiset valinnat tehdään asiakas- ja kuluttajaymmärryksen pohjalta.

Tässä tilaisuudessa selvitettiin, miten asiakas tulisi huomioida markkinoinnin ja viestinnän yhteistä strategiaa luodessa. Kuinka rakennetaan voittava verkkokauppastrategia asiakkaiden kasvavat odotukset huomioiden? Millainen on toimiva asiakaslähtöinen audio- ja virtuaalitodellisuusstrategia?

>> KATSO TALLENNE TÄÄLTÄ <<

Tilaisuuden puheenvuorot:

  • Markkinoinnin ja viestinnän hynttyyt yhteen strategiatyössä – näin löydät synergiat yhteistyöllä: Digitaalisuus on tuonut markkinoinnin ja viestinnän lähemmäs toisiaan ja luonut yhteisen pelikentän, jonka keskiössä on asiakas. Aino Pajukangas (Viestintätoimisto Aivela Oy) avaa, miten strategiatyössä markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset voivat hyödyntää toistensa osaamista, ja saavuttaa yhdessä huipputuloksia mahdollisimman tehokkaasti.
  • Menesty verkkokaupassa - näin rakennat pohjan toimivalla strategialla: Asiakaskokemuksesta on tullut merkittävä kilpailuetu digitaalisessa maailmassa. Mihin kaikkeen verkkokauppa vaikuttaa liiketoiminnassa, ja vaaditaanko vaikutuksiin tietoista muutosjohtamista? Tätä näkökulmaa Aki Ovaska (Crasman) avaa puheenvuorossaan summaten samalla toimivan verkkokauppastrategian osa-alueita. Mitä tulee ottaa huomioon niin uuden verkkokaupan suunnittelussa kuin verkkokaupan jatkuvassa kehittämisessä?
  • Audiostrategia erottautumiskeinona: Kuinka ääntä käytetään strategisesti hurmaamaan asiakas? Lauri Domnick (Bauer Media) kertoo, kuinka audiostrategialla voidaan rakentaa erottuvaa brändimielikuvaa, joka jalkautetaan tukemaan myös mainontaa. Mitä strateginen audio käytännössä tarkoittaa, ja miltä kuulostaa rohkea audiomainonta? Mikä on äänen rooli markkinoinnin strategiassa?
  • Virtuaaliteknologia asiakaslähtöisen markkinointistrategian keskiössä: Virtuaaliteknologiat mullistavat ja muokkaavat markkinoinnin mahdollisuuksia. Janne Itäpiiri (Stereoscape) kertoo, miten rakennetaan asiakaslähtöinen XR-strategia markkinointiin. Mitä markkinamuutoksia ja markkinaennusteita jokaisen virtuaaliteknologioita markkinoinnin keinovalikossa käyttävän, tai käyttöönottoa pohtivan, tulisi nyt huomioida? Puheenvuorossa päästään case-esimerkkien kautta XR-strategian keskiöön.

Tilaisuuden järjesti MarkkinointiKollektiivi. Tilaisuuden mahdollistavat Viestintätoimisto Aivela Oy, Crasman, Stereoscape ja Bauer Media.

>> KATSO TALLENNE TÄÄLTÄ <<

Julkaistu 
31.7.2022
Tapahtumat
 -kategoriassa

Lisää 

Tapahtumat

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.