M

arkkinoinnin alan ammattilaisten jaksaminen huolestuttaa: Lähes joka kolmas markkinointialan ammattilainen kokee, että työn kuormittavuudesta ja jaksamisesta puhuminen on vaikeaa. Vain joka kymmenes kertoo aiheesta puhumisen olevan erittäin helppoa. Kysyimme loppuvuodesta, miltä markkinoinnin työelämä näyttää, ja te vastasitte. Kiitos! Kyselyyn vastasi lähes 600 alan asiantuntijaa. Kyselyssä haluttiin selvittää markkinoinnin alan asiantuntijoiden ajatuksia työelämästä, kuormittavuudesta, itsensä kehittämisestä, palkasta sekä uusiin tehtäviin hakeutumisesta. Esimiehiltä haluttiin kyselyllä selvittää millaisia tulevaisuuden tarpeita markkinoinnissa on, ja millaisia haasteita alan rekrytoinneissa koetaan. Kuluva kevät on osoittanut, kuinka äärimmilleen meidät markkinoinnin alan ihmiset on venytetty. Nyt on mielestämme erittäin tärkeää uskaltaa puhua rehellisesti alan haasteista ja jaksamisesta työpaikoilla. Halusimme julkaista tulokset jo aiemmin, mutta koimme lopputalvesta tärkeämmäksi inspiroimisen ja innostamisen poikkeusajan haasteiden keskellä. Nyt on kuitenkin tärkeää herättää alan johto ja asiantuntijat pohtimaan näitä asioita ennen kesälomille siirtymistä.  

Kyselyn tuloksista selviää, että lähes 25% vastanneista ei voi hyvin nykyisessä työyhteisössään. Melkein joka kolmas vastanneista kertoo ettei koe voivansa edetä urallaan nykyisessä työpaikassaan.

Vaikka yli puolet vastanneista kertoo voivansa hyvin työyhteisössään, meillä ei ole varaa siihen, että neljäsosa tiimin jäsenistä voi huonosti. Toivoisimme, että työpaikoilla käytettäisiin aikaa myös sen pohtimiseen, miten jokainen voi omalta osaltaan varmistaa, ettei kukaan tiimistä jää yksin jaksamisen haasteiden tai työhyvinvoinnin haasteiden kanssa. Iloista on, että kyselyn vastaajista 60% kokee itsensä kehittämisen markkinoinnin ammattilaisena helpoksi. Uutta tietoa haetaan verkostoista, alan toimijoiden sisällöistä ja medioista, koulutuksista sekä tapahtumista. Huomionarvoista kuitenkin on, että yli 40% vastaajista kertoo, että yksilöllinen ammatillinen kehittyminen on käytännössä täysin heidän omalla vastuulla.

Esimiehistä joka neljäs myöntää, ettei järjestä tällä hetkellä tiimiläisilleen tarpeeksi koulutusmahdollisuuksia.

Haluan herättää esimiehet ja johdon pohtimaan, pitäisikö työnantajan huolehtia ja ottaa enemmän vastuuta siitä, että alan paras osaaminen löytyy oman talon sisältä. Kannustusta, aikaa ja resursseja asiantuntijoiden itsensä kehittämiseen tarvitaan. Lisäksi teemaan liittyen kyselyn vastausten perusteella lähes joka kolmas kokee, että omassa työpaikassa eteneminen ei ole mahdollista. Suurimpana syynä työpaikan vaihtoon kerrotaan olevan mielenkiintoiset työtehtävät seuraavassa työpaikassa. Kun joka viides esimies on vastannut olevansa huolissaan siitä, että tiimin tämänhetkinen kyvykkyys ei vastaa alan tämän hetken osaamisvaateisiin, haluaisin nostaa keskusteluun sen, onko esimiestyössä aikaa pohtia oman tiimin sisällä olevien henkilöiden kehittymismahdollisuuksia, ja antamaan tilaa uuden oppimiselle ja itsensä ammatilliselle kehittämiselle, ja samalla varmistaa oman tiimin suorituskyvyn kehittyminen?

Nostakaa kyselyn tuloksia esille omissa palavereissanne

Kyselyn tuloksien avulla oman tiimin ja yrityksen tilaa on myös helppo benchmarkata muihin alan toimijoihin. Meidän ala kaipaa avoimuutta niin palkkauksen, jaksamisen, alalla etenemisen ja osaamisen kehittämisen osalta. On turha myytti, että alalla vaihdetaan työpaikkaa kuin sukkia. Hyvä esimiestyö, mielenkiintoiset työtehtävät, ja hyvät etenemismahdollisuudet ovat niitä, joiden perässä mennään. Ne yritykset, jotka pystyvät näiden asioiden lisäksi turvaamaan hyvinvoinnin, ja työtehtävien tasaisen jakautumisen, ovat hyvällä etumatkalla. Kerron tuloksista mielelläni lisää. Jos kyselydatan benchmarkaaminen omaan tiimiinne tai firmaanne tarkemmin kiinnostaa, tai haluat lisätietoa, ole matalalla kynnyksellä allekirjoittaneeseen yhteydessä. Löydöksiä käydään läpi myös yhteisössä pitkin kesää ja alkusyksyä erilaisilla nostoilla. Lisätiedot: Sanna-Kaisa Koivistosanna-kaisa@mkollektiivi.fi

Voit ladata koko MK Urakyselyn itsellesi tästä.

Julkaistu 
1.6.2020
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.