Kumppaniblogi Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tuore palkkatutkimus osoittaa melkoisen palkkaeron myynti- ja markkinointipainotteisten tehtävien välillä. Koska inflaatio karkaa käsistä, suosittelemme palkankorotuksia myös sopimuksettomille aloille.

Myyntipainotteisten töiden mediaaniansiotaso oli 5 680 euroa kuukaudessa, kun taas markkinointipainotteisissa töissä vastaava luku oli 3 884 euroa. Palkat ovat bruttopalkkoja, joihin on laskettu mukaan kaikki kannustimet ja edut.

Kun ryhmien väliset demografiset sekä muut palkkaeroon mahdollisesti vaikuttavat vastaajajakauman erot tasattiin, jäi myyntipainotteisten tehtävien kuukausiansiotaso yhä 500 euroa korkeammaksi. Keskeinen syy näiden palkkaerojen välillä on myyntipainotteisten tehtävien palkkarakenteeseen merkittävästi useammin sisällytetyt kannustimet eli bonukset, provisiot ja näiden yhdistelmät.

Yli kolme neljästä (76 %) myyntipainotteisissa tehtävissä työskentelevästä sai kiinteän palkan lisäksi bonusta tai työskenteli provisiotyyppisellä palkkausmallilla. Markkinointipainotteisissa tehtävissä vastaava kannustinratkaisu oli alle kolmanneksella (31 %).

Tutkimuksemme osoittaa, että markkinointipainotteisissa tehtävissä työskentelevät olivat keskimäärin korkeammin koulutettuja. Heistä lähes kaikki (85 %) olivat suorittaneet korkeakoulututkinnon, kun myyntipainotteisissa tehtävissä korkeakoulutettujen osuus oli 40 prosenttia. Myyntipainotteisissa tehtävissä työskenteli useammin mies (73 %) kun taas markkinointipainotteisissa nainen (79 %).

Toisin sanoen korkeammin koulutetut naiset jäävät palkkatasossa selvästi vähemmän koulutettujen miesten jalkoihin. Vakioitu sukupuoleen perustuva palkkatasoero oli peräti 1 000 euroa kuukaudessa.

Palkkojen tulisi kehittyä inflaation tahdissa

Kuluttajahinnat jatkoivat yhä nousuaan maaliskuussa 2023. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli maaliskuussa 7,9 prosenttia. Helmikuussa inflaatio oli 8,8 prosenttia.

Me MMA:ssa annoimmekin hiljattain – poikkeuksellisen pitkän ja voimakkaan inflaation aikana – palkankorotussuosituksen myös niin sanottujen sopimuksettomien toimialojen palkoille.

Tutkimuksemme mukaan päätoimialoista laajimmin työehtosopimusten piirissä oleva ala oli teollisuus, jossa työskentelee suurinta palkkaa saavat vastaajat (5 680 €/kk). Palvelualalla perinteinen työehtosopimustoiminta on taas paljon harvinaisempaa. Mediaaniansiotaso tällä alalla oli 4 400 euroa kuukaudessa. Toki teollisuudessa työskentelevistä useampi oli myyntipainotteisessa tehtävässä verrattuna palvelualaan, jossa erityisesti mainostoimistoalalla työskentelevien palkkataso oli alhaisempi (4 090 €/kk).

Palkkavarttimaistiaiset

Tarjoamme jäsenillemme jatkuvasti palkkaneuvontaa varmasti ajan tasalla olevan tutkimustietomme turvin. Jos et ole vielä jäsenemme, voit varata maistiaisena itsellesi niin sanotun palkkavartin.

Näissä 15 minuutin Teams-neuvonnoissa pääset yhdessä asiantuntijamme kanssa katsomaan, onko palkkasi oikean tasoinen. Sitä peilaamme tutkimuksemme mukaiseen markkinapalkkatasoon. Vartissa saat todella rahanarvoisia neuvoja seuraaviin palkkaneuvotteluihisi ja vastauksia itseäsi askarruttaviin palkkapulmiin. Ilmoittaudu matalan kynnyksen neuvontaamme täältä.

Kirjoittaja Samuli Myllyharju toimii Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:lla kehityspäällikkönä, ja uskoo että yhteiskunnan tärkein tehtävä on kannustaa ja rohkaista jokaista ylittämään itsensä.

--------------------------------

Lisää aiheesta MarkkinointiRadion jaksossa 71, jossa puretaan Myynnin ja markkinoinninammattilaiset MMA:n palkkakyselyn tuloksia etenkin markkinoinnin ammattilaisten näkökulmasta. Lue lisää ja kuuntele jakso täältä.

Julkaistu 
8.5.2023
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.