Kumppaniblogi: Meedius

Toimitteko vastuullisesti? Jos, niin kuinka yrityksessänne seurataan ja analysoidaan vastuullisuuskeskustelun eri teemoja, benchmark-yritysten liikkeitä, uusia innovaatioita tai vaikuttajien mielipiteitä? Toivottavasti edes jotenkin. Itseäni on yllättänyt, että moni vastuullisuuteen panostava yritys keskittyy seuraamaan aiheen ympärillä lähinnä omaa näkyvyyttään. Asiaa kannattaisi kuitenkin tarkastella laajemmasta näkökulmasta ja tuloksia hyödyntää ihan strategiatyön tasolla. Analysoitu tieto vastuullisuuskeskustelusta ja sen teemoista on hyödyksi koko organisaatiolle.

Nykyään vastuullisuudesta uskalletaan sentään jo viestiä, rohkeastikin. Onneksi alamme olla siinä tilanteessa, että vastuullisuus ei ole enää pelkkä kilpailuvaltti vaan asia, joka on aidosti keskiössä yhä useamman yrityksen strategiassa. Ja näin ollen vastuullisuusviestintä on monella edelläkävijällä jo osana yrityksen viestintästrategiaa, ei yksittäinen toimenpide silloin tällöin.

On meillä kuitenkin vielä tehtävää, ei pelkästään seurannan vaan myös itse viestinnän osalta. Moni toimija vielä miettii, millä kulmilla ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista toimista kestävän kehityksen eteen kannattaa alkaa viestiä. Ei turhasta kannata huudella, selvä se. Suomalainen luonteenlaatukin luonnollisesti vähän jarruttaa omien tekojen kehumista, mutta kyllä hyvää kannattaa jakaa. Varsinkin, kun se useimmiten poikii lisää hyvää. Ja kyllä ne aikeetkin kannattaa tuoda julki, sitä varmemmin ne silloin konkretisoituvat teoiksi.

Miten vastuullisuusteot sitten kannattaa tuoda yleisön tietoisuuteen? Ainakin totuudenmukaisesti, se lienee itsestäänselvyys. Miten vastuullisuudesta voisi kertoa kiinnostavasti ja monipuolisesti?  Mitkä aiheet kiinnostavat yleisöä? Vastuullisuudesta viestimisen kehittäminen on jatkuva prosessi, joka ei ole koskaan valmis. Vastuullisuus ei ole luonteeltaan staattista. Se mitkä teot nähdään vastuullisina, muotoutuvat ja muokkaantuvat alati julkisessa keskustelussa sekä yleisön arvomaailmassa.

Vastuullisuusviestinnän kehittämisen ja ajan tasalla pysymisen avuksi olemme kehittäneet Sustainability Influence Scorecard -palvelumme. Sen tarkoitus on tarjota vastuullisuuteen panostaville yrityksille valmiiksi analysoitua tietoa oman toimialan vastuullisuusteemoista, uutisoinnin journalistisista kulmista, hiljaisista signaaleista, ajatusjohtajina olevista yrityksistä, leviävistä aiheista ja niiden mainevaikutuksista sekä mahdollisista sudenkuopista vastuullisuusteemojen ympärillä. Palvelu on täysin räätälöitävissä ja aineistoa on mahdollista tutkia markkinakohtaisesti tai globaalisti

Palvelu auttaa yrityksiä oppimaan erilaisten vastuullisuustoimien julkisuusvaikutuksista, pysymään trendien edellä ja tunnistamaan esiin nousevia aiheita. Tiedosta on apua sekä vastuullisuusviestintää jo tekeville että sitä vasta suunnitteleville. Tieto ei ainoastaan tue vastuullisuusviestinnän onnistumista, vaan se on apuna myös markkinoinnin suunnittelussa ja brändin rakentamisessa. Ja mikä ehkä merkittävintä, oikein kanavoituna se on tukena myös yrityksen vastuullisuustekojen strategisessa suunnittelussa.

Kaikkien tärkeintä kuitenkin on, että kaikki vastuullisuusviestintä on aitoa ja totuudenmukaista. Vastuullisuus on ennen kaikkea tekoja kestävän kehityksen eteen.

Anna Suominen on Meedius International Oy:n​ toimitusjohtaja, jonka tavoitteena on saada organisaatiot ymmärtämään analysoidun tiedon arvo. Vastuullisuus on lähellä Annan sydäntä ja tullut tutuksi myös strategiasuunnittelun sekä markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta: edellisessä työpaikassaan Messukeskuksessa hänen missionaan oli tehdä Matkamessuista maailman vastuullisin matkailualan tapahtuma. Nyt Meediuksessa hän pääsee ilokseen syventymään vastuullisuusteemaan entistä laajemmin yhdessä asiakasyritysten kanssa.

Julkaistu 
14.4.2021
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.