H

uomaan työssäni digimarkkinoinnin rekrytoinnin parissa selkeästi, että markkinoinnin eri toimijoiden odotukset ja tarpeet eivät kohtaa. Mainostajien puolella halutaan kasvattaa sisäistä osaamista digimarkkinoinnin osalta, jotta voitaisiin ottaa kyvykkyydet koko markkinoinnin uudenlaisesta tekemisestä takaisin itselle. Media-, digi- ja mainostoimistopuolella toivotaan uusia junioriosaajia kasvamaan tiettyihin uusiin alan asiantuntijarooleihin, joista on huutava pula tarpeeseen nähden. Markkinoinnin ammattilaiset taasen haluavat entistä nopeammin oppia uusia tehtäviä markkinointialan sisällä ja se tarkoittaa usein tehtävien vaihtamista.  

Miten nämä kolme osapuolta ja niiden toiveet saataisiin kohtaamaan?

Yritysten odotukset ovat hyvin erilaisia, välillä jopa mahdottoman kuuloisia. Toisaalta halutaan nuorta ja innokasta oppimishaluista raakiletta, toisaalta toivotaan jo kokemusta työelämästä ja sen lainalaisuuksista, ja mieluiten markkinoinnin strategista ymmärrystä ja liiketoimintaymmärrystä, kuitenkin vahvalla hands-on -tekemisen asenteella.  

Yksi tekijä murrokseen on nykyisen työvoiman sitouttamisen haaste, sama minkä kanssa IT-ala on kamppaillut jo pidempään. Halutut osaajat voivat kävellä osaamisensa kanssa milloin tahansa ovesta ulos, ellei työpaikan olosuhteet ja etenemismahdollisuudet ole riittävän mielenkiintoiset ja sitouttavat.

Tämä on selvästi kasvava haaste alan yrityksissä, ja olisikin mielekästä olla ratkaisemassa sitä, miten junnuroolista aloittava trainee saataisiin näkemään saman talon sisällä olevat mahdollisuudet pidemmällä tähtäimellä ja miten saataisiin mielekäs urapolku luotua saman talon sisällä. Alalle kun päätyy monesti ne innostujat, uuden kokeilijat ja luovat ihmiset, niin ei voida odottaa heidän innostuvan täysin samasta työtehtävästäkään loputtomiin.

Yksi vaihtoehto tässä voisi olla myös jo joidenkin toimistojen käyttämän ”vuokrakonsultin” ideaa, jossa työntekijä voisikin toimia ns. in-house -tekijänä asiakkaan päädyssä, saaden näin hieman laajemman näkemyksen alan erilaisista rooleista.

Toinen liittyy aiemmin mainitsemaani osaajatarpeen ja vapailla markkinoilla olevien osaajien kohtaanto-ongelmaan. Hakijapuolella nähtävissä on paljon perinteisemmän markkinointitekemisen huippuja, jotka eivät ehkä roolinsa vuoksi ole olleet hands-on –tekemisessä kiinni ja uudet digityökalut ja teknologiat ovat jääneet enemmän ylätason ymmärryksen kuin omakohtaisen osaamisen tasolle. Olisi siis paljon strategista osaamista, muttei välttämättä työkaluja niiden omatoimiseen toteuttamiseen.

Nykypäivänä ei mielestäni kannattaisi liikaa vaatia ulkomuistista 2-5 vuoden työkokemusta tietyllä tittelillä (kuten tämä aiemmin kirjoitettu blogijulkaisu nosti esille) vaan rohkaisen katsomaan myös henkilöiden työminän taakse. Monet huippuosaajat ovat kasvattaneet osaamistaan kuin vaivihkaa pitämällä vaikka omaa blogia, haaliessaan sen ympärille lukijakunnan ja koukuttanut yleisönsä merkityksellisellä sisällöllä monikanavaisesti, optimoinut tekstiään kuin salaa kun onkin huomannut mikä toimii ja mikä ei. Tai joku onkin pystyttänyt kaverin kanssa verkkokaupan huvin vuoksi tai hyödyntänyt jotenkin muuten jonkin ajankohtaisen ilmiön luoman momentumin ns. työajan ja -minän ulkopuolella.

Jos motivaatio, uuden oppimisen nälkä ja muut elementit ovat kunnossa, alati muuttuva teknologia on opittavissa. Sellaisille osaajille on aina kysyntää.

Vinkkini tiivistetysti kaikille osapuolille:

Mainostajat: Pohtikaa rekrytoidessanne vielä tarkemmin rekrytoitavan henkilön työtehtävää ihan konkreettisella tasolla. Mikä on se tärkein tehtävä, josta henkilön pitää suoriutua? Onko parempi ottaa sisään hands-on osaaja vai upeasti kumppaneita koordinoiva kokeneempi tekijä?

Alan toimistot: Miettikää urapolkuja pitkällä aikavälillä ja käykää niitä ihmistenne kanssa läpi säännöllisesti. Panostakaa ihmisjohtamiseen ja välittämiseen.

Alan ammattilaiset: Kehittäkää ymmärrystänne sekä strategisemmasta markkinoinnista että hands-on –tekemisestä. Nyt ja tulevaisuudessa molempia ominaisuuksia tarvitaan.

-Sanna-Kaisa Koivisto

Sanna-Kaisa Koivisto (LinkedIn) työskentelee projektipäällikkönä Saranen Consultingillarekrytoivien koulutusohjelmien parissa (Lue lisää), ja on erikoistunutdigimarkkinoinnin ja verkkokaupan uusien osaajien löytämiseen jakoulutusohjelmien tuottamiseen. Sanna-Kaisa innostuu ihmisistä, ilmiöistä ja innovaatioista, ja on toiminut aiemmin myös itsedigimarkkinoinnin tehtävissä.

Julkaistu 
4.11.2018
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.