Hyvän tekstin suunnittelu lähtee ajattelemalla tekstin lukijaa. Markkinoinnissa puhutaan ostajapersoonista ja journalismissa mallilukijoista, mutta kyseessä on sama asia. On hyvä miettiä, mitä lukija tietää jo entuudestaan aiheesta. Millaista kieltä hän ymmärtää ja käyttää itse?

Eläydy lukijasi asemaan

On eri asia kirjoittaa 10-vuotiaalle taloudesta Koululaisessa kuin 40-vuotiaalle Kauppalehdessä tai 100-vuotiaalle Helsingin Sanomissa. 10-vuotias ei todennäköisesti tiedä, mitä osake tai osinko merkitsevät, joten termit on syytä selittää tekstissä ja käyttää mahdollisimman helppoa ja yleistajuista kieltä. Sen sijaan Kauppalehden lukija ei tarvitse selitystä osakkeen tai osingon merkityksestä, koska ne ovat hänelle arkipäiväisiä termejä.

Helsingin Sanomissa on kuitenkin hyvä selittää, mitä debentuurilaina tai shorttaus merkitsevät, sillä 100-vuotias isoäitisi tai tavallinen keskivertolukija eivät välttämättä tunne sanoja. Lapsesi ei tiedä, mikä on disketti, ja isoäitisi muistaa vielä millainen ihme oli, kun sähkövalo saapui ensimmäistä kertaa kotiin maalle. Siten sinun on tunnettava lukijasi ja eläydyttävä heidän asemaansa. Vältä sivistyssanoja ja käytä hyvää yleiskieltä.

Vältä adjektiiveja

Lukija haluaa hyötyä lukemastaan. Sisältömarkkinoinnillisen tekstin tehtävänä onkin opettaa, tiedottaa tai viihdyttää. Sisältömarkkinoinnillinen teksti on tehokkainta silloin, kun se noudattaa journalistisia periaatteita. Se on näennäisen objektiivista ja välttää adjektiiveja. Silloin se on uskottavaa ja palvelee lukijan etuja, vaikka sen kirjoittamisen taustalla piilevätkin kaupalliset motiivit.

Asiakkaita ja lukijoita eivät kiinnosta palvelusi ja tuotteesi, vaikka ne omasta mielestäsi olisivat upeita. Saat heidän kiinnostuksensa heräämään, kun mietit, miten voit auttaa lukijoitasi ratkaisemaan heidän ongelmansa ja tyydyttämään tarpeet. Jos haluat heidän ostavan yritykseltäsi, sinun täytyy keskittyä heihin - ei itseesi ja tuotteisiisi. Markkinoinnin tarkoitus on luoda kestäviä asiakassuhteita, jotta ihmiset oppivat tuntemaan, pitämään ja luottamaan yritykseesi ja ajattelemaan yritystäsi, kun tulee tarve ostaa.

Tutustu uutisen rakenteeseen

Hyvä teksti seuraa usein uutisen rakennetta. Uutisen rakenne muistuttaa ylösalaisin käännettyä pyramidia. Tärkein asia tulee tekstin alkuun ja selventävät taustatiedot loppuun. Teksti etenee tärkeimmästä vähemmän tärkeään. Juttu tai tiedote kannattaa kirjoittaa elementtitekniikalla siten, että jokainen kappale on toisistaan riippumaton. Tekstissä ei viitata muihin kappaleisiin joko edelle tai taaemmaksi.

Otsikko tiivistää tekstin oleellisimman sisällön ja kiinnittää lukijan huomion. Uutisotsikko sisältää aina verbin ja se on aktiivimuodossa. Ingressi täydentää otsikkoa ja tarjoaa lisätietoa uutisen tärkeimmistä asioista. Uutinen vastaa kysymyksiin mitä, missä, milloin, miksi, miten ja kenelle.

Vältä toistamasta leipätekstin alussa otsikon ja ingressin sanamuotoja. Kirjoita selkeästi ja ymmärrettävästi. Pidä lauseet lyhyinä ja ytimekkäinä, sillä ihmisen mieli pystyy käsittelemään ja muistamaan korkeintaan vain noin 15 sanan kokonaisuuden. Haastattelut elävöittävät leipätekstiä ja tuovat tekstiin asiantuntijan näkökulman.

Rytmitä tekstiä väliotsikoin. Hyvä väliotsikko on informatiivinen ja tiivis. Sen ihannemitta on kolme sanaa.

Kirjoittaja Marika Viherlaiho on sisältömarkkinoinnin asiantuntija, joka on laajentanut T-mallin mukaisesti osaamistaan yritysviestintään, journalismiin ja digimarkkinointiin. Hän on työskennellyt vuosikymmenen asiakaslehtitalossa.

 

Oma tekstisi MarkkinointiKollektiivin Kipinävuoro-blogiin? Lue lisää ja jaa rohkeasti oma tekstisi.


Julkaistu 
3.2.2022
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.