Kumppaniblogi: Knowit

Kestävyysmurrokseen pätevät samat liiketoiminnan lainalaisuudet kuin moneen muuhunkin muutokseen. Jotta muutos etenee, täytyy yrityksen liiketoiminnan olla riittävän hyvässä kunnossa muutoksen rahoittamiseen. 

Markkinoinnilla on tässä keskeinen rooli, onhan sen tehtävä sekä varmistaa brändien pitkän tähtäimen menestys että pitää huolta lyhyen tähtäimen kassavirrasta. Mutta mitä markkinointi myy, kun regulaatio kiristyy, viherpesusta jää kiinni saman tien ja kestämätöntä tavarantuotantoa pitäisi vähentää, eikä lisätä? Pahimmillaan markkinointi onkin yritykselle kallis turhake historian väärällä puolella.

Hyvä uutinen on, että markkinoinnin rooli linkkinä asiakkaan ja yrityksen välillä ei ole koskaan ollut tärkeämpi. Markkinoinnin ammattilaisilla on tuhannen taalan paikka toimia muutoksen ajurina – muutosagentteina, jotka ymmärtävät maailmaa, yhteiskuntaa ja ihmistä – sekä paaluttaa itsensä asiakaslähtöisen kestävyysmurroksen johtotähdeksi.  

Onnistuminen tässä edellyttää kykyä ratkaista viittä akuuttia jännitettä: 

  1. AIKAJÄNNE – Markkinoinnille tyypillinen lyhyen tähtäimen fokus on tasapainotettava pitkän tähtäimen kestävän kasvun tavoitteen kanssa. On ymmärrettävä mistä asiakkaat ovat valmiit maksamaan tänään vs. mikä on liiketoiminnallisesti kannattavaa, luonnon kantokyvyn kannalta kestävää ja luo samalla ainutlaatuista asiakasarvoa? Samalla markkinoinnin tuloksellisuutta on kasvatettava voimakkaasti. Markkinointi, joka ei saa aikaan tuloksia, on kaikin tavoin kestämätöntä.

  2. KOMMUNIKAATIO – Vaikuttamisen ammattilaisina markkinoijilla on kriittinen rooli ohjata ihmisiä kestävää kehitystä tukeviin valintoihin ja käyttäytymiseen. Markkinointiviestinnän perinteistä kommunikaation fokusta oston aktivointiin tulee laajentaa kestävän kehityksen kannalta oikeanlaisen käyttäytymisen aktivointiin. Tönäisyt uuteen suuntaan auttavat siirtymään aikomuksista toimintaan. Viestimällä oikea-aikaisesti, tekemällä halutusta käyttäytymisestä valtavirtaa ja innostamalla kokeiluun autamme luomaan pohjaa kestävämmälle kulutukselle. Yksityisellä kulutuksella – jossa markkinoinnilla on vahva rooli – on merkittävä vaikutus yhteiskuntamme tulevaisuuden suunnan muokkaamiseen.

  3. OSAAMINEN – Markkinoinnin tulee etunojassa aktivoida muutosta myös sisäisesti. Esimerkiksi asiakasymmärryksen fokus tulee laajentaa perinteisestä valinta- ja ostomotiivien ymmärtämisestä laajemmin koko kategoriaa koskevan elinkaarimallin ja käytön sekä käyttäytymisen ymmärtämiseen. Markkinointiosaajan osaamispakkiin kuuluu jatkossa yhä voimakkaammin ymmärrys ja osallisuus koko tuotanto- ja käyttöprosessissa, asiakasarvon ja toisaalta ympäristökuorman ymmärtäminen läpi tuotteen tai palvelun elinkaaren.

  4. INNOVAATIOT – Markkinoinnin rooli innovaatioiden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien vauhdittamisessa kasvaa. Markkinoinnin tulee johtaa brändin muutosprosessia kohti ainutlaatuista markkinapositiota, jossa kilpailuetua luodaan aitoa asiakasarvoa ja tulevaisuudenkestävää kasvukykyä vauhdittavilla innovaatioilla.
  1. HENKILÖKOHTAINEN KASVU – Jokaisen markkinoijan on otettava aiempaa voimakkaampi rooli kestävän ja asiakaslähtöisen kasvun vauhdittajina. Yksilötasolla tämä edellyttää uusia osaamisia, uusia verkostoja, ja on ehkä myös henkilökohtainen kasvun paikka. Liikkeelle on luontevaa lähteä tavoitteista: markkinoinnin on luotava liiketoimintalähtöiset ja pitkälle kantavat Must Win Battlet, jotka liittyvät vahvasti koko yrityksen kestävyyteen. Samalla tarvitsemme uudet mittarit markkinoinnin vaikuttavuuteen – ja siihen miltä hyvä näyttää. 

Knowitin malli kestävyysmuutokseen on sidottu bisneksen kovaan ytimeen ja asiakaskeskeiseen arvonluontiin. Lähtökohtana ovat yrityksen strategiset tavoitteet ja pitkän tähtäimen asiakaslähtöinen visio, organisoituminen, suorituskyky ja positio markkinassa. Uskomme, että yrityksen on luotava uutta ja motivoitava uuden käyttöönottoa; luovuttava vanhasta; pidettävä nykyiset asiakkaat ja löydettävä uusia; sekä varmistettava, että oma osaaminen hyppää jättiloikan eteenpäin – ja kaikki tämä samaan aikaan. 

Tehtävämme on auttaa yrityksiä ja brändejä viemään kestävyysmuutos läpi asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti kannattavasti. Jos jaat näkemyksen siitä, että markkinointi voi olla tehokas ja taloudellisesti kannattava asiakaslähtöisen kestävyysmurroksen johtotähti, ole yhteydessä. Ruvetaan yhdessä töihin. 

Kirjoittajat Paula Hernetkoski ja Petteri Lillberg muistuttivat MarkkinointiKollektiivin teematilaisuudessa 22.5.2024, että liiketoiminnan pitkän tähtäimen menestyksen avain on kestävyysmuotoilu. Katso Vastuullisuus – kestävä liiketoiminta ja asiakasymmärrys -tilaisuuden tallenne täältä.

Julkaistu 
23.5.2024
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.