Kumppaniblogi Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Sosiaalisessa mediassa yrityksen sekä sen työntekijöiden on mahdollista rakentaa positiivista mielikuvaa itsestään. Jos työntekijä julkaisee työnantajaansa tai työhönsä vaikuttavia somesisältöjä, on ne tehtävä harkitusti. Näin vältetään tarpeettomat somekohut!  

Some mahdollistaa omien näkemyksien esittämisen, keskusteluihin osallistumisen sekä erilaisiin ryhmiin kuulumisen varsin laajasti. Monet käyttävät somea vapaa-ajallaan, mutta somen käyttö voi olla työntekijälle myös yksi työnantajan kanssa sovituista työtehtävistä.

Asiakkaiden arvio ja kokemus niin työntekijästä kuin myös yhtiöstä voi muodostua ainakin osittain somen perusteella. Parhaimmillaan työntekijöiden somejulkaisut voivatkin lisätä työnantajan näkyvyyttä ja parantaa yrityskuvaa.

Välillä nousee kuitenkin esiin tilanteita, joissa työntekijän somekäyttäytyminen on aiheuttanut epätoivottua kohua tai roolien sekoittumista. Työnantaja saattaa silloin kokea, että työntekijän somekäyttäytyminen ei vastaa yhtiön ohjeita tai arvomaailmaa.

Miten somekohuja voi välttää? Muista muutama tärkeä asia, jotka on hyvä huomioida, kun teet somejulkaisuja.

Someohjeet ehkäisevät virheitä

Työnantajan somea koskevat selkeät ohjeet ovat yleensä hyödyllisiä työsuhteen molemmille osapuolille. Ne voivat osaltaan ehkäistä turhia virheitä ja auttavat parhaimmillaan rakentamaan positiivista mielikuvaa niin työntekijästä kuin työnantajastakin.  

Työsopimuslain mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti ja noudatettava työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Työnantaja saa myös antaa ohjeita työntekijöille somen käyttöön työajalla sekä siihen, mitä ja miten työhön liittyviä asioita voi käsitellä somessa. Tarvittaessa somen käyttäminen työajalla on myös mahdollista kieltää joko osittain tai kokonaan.

Työnantajan viestintäohjeistuksessa voi olla esimerkiksi toimintaohjeet erilaisiin tilanteisiin. Ohjeessa voidaan nimetä henkilöt, jotka edustavat yhtiötä somessa. Työnantaja voi myös päättää, kuka vastaa ja millä tavalla somen kautta tulleisiin asiakaspalautteisiin tai kommentteihin työnantajasta.

Vaikka haluaisit kommentoida työnantajaa koskevia julkaisuja tai oikaista ehkä virheellisiksikin kokemiasi väitteitä, on työnantajan antamia ohjeita noudatettava. Maltti on yleensä valttia. Jos olet epävarma toimintaohjeesta tai työnantajan linjauksesta, on luonnollisesti hyvä, että tarkistat asian.

Lojaliteettivelvollisuus myös vapaa-ajalla

Työsopimuslain mukaan työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa sen kanssa, mitä hänen asemassaan olevalta työntekijältä voidaan kohtuullisesti vaatia. Kaikki eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että tämä lojaliteettivelvollisuus voi rajoittaa työntekijän sananvapautta myös vapaa-ajalla.

Someprofiilissasi saattaa esimerkiksi näkyä työnantajan tiedot. Jos esität vapaa-ajallasi henkilökohtaisen mielipiteen, se saatetaan tulkita myös työnantajan näkemykseksi. Toki työntekijä on mahdollista yhdistää työnantajaansa muullakin tavalla.

Somessa seuraajinasi voi olla esimerkiksi työtovereita, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Työntekijänä sinun tulisikin käyttää harkintaa niin työssä kuin vapaa-ajallasikin siten, ettei toiminnallasi olisi negatiivista vaikutusta työnantajaan, asiakaskokemukseen tai mahdollisuuteen tehdä työtäsi.

Omissa julkaisuissa kannattaa esimerkiksi huomioida, ettei työntekijä epäasiallisella mielipiteellään heikennä asiakkaiden luottamusta tai aiheuta mielipahaa.

Julkaisemista kannattaa harkita huolella

On aina hyvä pohtia, voiko jokin julkaisu aiheuttaa haittaa työnantajalle tai vaikeuttaako se oman työn hoitamista jatkossa. Huomiota on kiinnitettävä kuitenkin myös työntekijän tehtävään ja asemaan.

Esimerkiksi asiakkaiden kanssa työskentelevältä työntekijältä voidaan odottaa harkitumpaa käyttäytymistä. Lisäksi mitä korkeammassa ja vastuullisemmassa asemassa olet, sitä harkitummin sinun on toimittava niin työssä kuin vapaa-ajallakin. 

Suhtautuminen on erityisen kriittistä esimerkiksi rasistisiin tai syrjiviksi tulkittaviin lausuntoihin, jotka ovat työnantajan arvojen ja mahdollisten ohjeiden vastaisia.Pahimmillaan lausunnot voivat vaarantaa työnantajan asiakassuhteita sekä aiheuttaa kolhun yrityksen imagoon ja maineeseen.

Epäasiallisilla kommenteilla työntekijä voi rikkoa työnantajan luottamuksen ja samalla myös työsuhteen lojaliteettivelvollisuuden. Tällöin arvioitavaksi saattaa tulla myös se, voiko työntekijä enää jatkaa tehtävässään.

Työntekijän sananvapaudella on rajoituksia

Somessa on hyvä myös muistaa, että työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa oikeudettomasti käyttää itse hyödykseen tai kertoa muille työnantajan liikesalaisuuksia. Työntekijän sananvapautta voi rajoittaa myös esimerkiksi salassapitosopimus tai työhön liittyvä vaitiolovelvollisuus. Laki kieltää työsuhteen aikana myös kilpailevan toiminnan ja sen valmistelun.

Henkilöihin kohdistuvaa kritiikkiäkin on hyvä pohtia, ennen kuin julkaiset mielipiteitä somessa. Julkinen arvostelu voi loukata arvostelun kohteena olevan kunniaa tai yksityisyyden suojaa rikoslaissa kielletyllä tavalla.

Työntekijän sananvapautta ei toki tule perusteettomasti rajoittaa, mutta asiallisilla ohjeilla on mahdollistas elkeyttää toimintamalleja ja arvoja. Työnantaja voi tarvittaessa puuttua ohjeiden vastaiseen, virheelliseen tai epäasialliseen toimintaan esimerkiksi antamalla työntekijälle huomautuksen tai varoituksen.  

Työsopimuslain vastainen menettely voi toistuessaan tai vakavimmillaan johtaa työsuhteen päättämiseen tai jopa vahingonkorvausvastuuseen aiheutetusta vahingosta. Työsuhteen päättämisperusteen olemassaolo ratkaistaan aina tapauskohtaisesti ja siinä huomioidaan olosuhteet kokonaisuudessaan. Samassa asemassa olevia työntekijöitä tulee kuitenkin kohdella tasapuolisesti myös ohjeiden ja sanktioiden osalta.

Valtaosa työntekijöistä toimii kuitenkin somessa todella fiksusti. Asiallisiin julkaisuihin onkin harvoin tarvetta puuttua. Aidosti positiivisista julkaisuista hyötyvät yleensä sekä työntekijä itse että työnantajakin. Ja selkeiden pelisääntöjen avulla voidaan varmistaa, että sometoiminta sujuu hyvin myös jatkossa.

----------

Blogin kirjoittaja Sanna Honkanen on työsuhdejuristi ja varatuomari. Sanna työskentelee Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:ssa, jossa hän vastaa MMA:n jäsenten työsuhteeseen liittyviin kysymyksiin. Sannalla on useiden vuosien kokemus erilaisista työ- ja edustussuhteeseen liittyvistä kysymyksistä ja riita-asioiden hoitamisesta.

Maksutonta lakipalvelua MMA:n jäsenille

Kysyttävää työsopimuksesta? Erimielisyyksiä edustussopimuksessa? MMA:n jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa enemmän tai vähemmän kiperiin juridiikan kysymyksiisi. Työsuhdejuristimme tuntevat myynnin ja markkinoinnin alojen kiemurat paremmin kuin hyvin ja auttavat tarpeen tullen oikeudenkäyntiin asti. 

Liity MMA:n jäseneksi tästä!

Julkaistu 
19.1.2023
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.