V

aikuttajamarkkinointi valtaa osuuksia brändien markkinointibudjeteista ja samalla myös mainostajien odotukset vaikuttajayhteistyön tuloksellisuuteen kasvavat. Vaikuttajasopimus turvaa selustaa ja varmistaa, että yhteistyöllä päästään haluttuihin tavoitteisiin. Tarkista siis, että vältät ainakin oheiset viisi sudenkuoppaa vaikuttajasopimuksia tehdessäsi.  

1. Suullinen sopimus – tai ei sopimusta ollenkaan

Yhteisesti sovitut asiat kannattaa aina laittaa paperille. Pienemmissä kampanjalähdöissä virallista sopimusta ei tarvita, mutta vaikuttajan kuittaus sovittuihin asioihin on hyvä saada esimerkiksi sähköpostilla. Mitä laajempiin ja isompiin yhteistöihin lähdetään, sitä tärkeämpää on laatia virallinen, molempia osapuolia velvoittava sopimus.

2. Yhteistyön laajuutta ja muotoa ei ole sovittu

Yhteistyön laajuus, sen muodot ja sisällöt kannattaa määritellä ennen yhteistyöhön lähtemistä. Kuinka monta sisältöä tuotetaan ja koska ne julkaistaan? Millaisia brändin kannalta ei-toivottuja asioita sisällöissä ei saa esiintyä? Onko brändillä yksinoikeus näkyvyyteen vaikuttajan kanavissa, vai voiko kilpailija esiintyä yhteistyön aikana julkaistavissa muissa sisällöissä?

3. Ohjeistus kaupallisen yhteistyön merkitsemisestä unohtuu

Mainostava yritys on viimekädessä vastuussa kaupallisten sisältöjen läpinäkyvyydestä myös yhteistyökumppaneina toimivien vaikuttajien kanavissa. Huolehdi siis, että ohjeistat vaikuttajaa myös kaupallisen yhteistyön merkitsemisestä: kaikista yhteistyönne puitteissa tuotetuista sisällöistä on käytävä selkeästi ilmi niiden kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan.

4. Oikeudet ja velvollisuudet jäävät määrittelemättä

Yhteistyön päättymisestä on kulunut puoli vuotta ja mainostajan maksama Instagram-kuva onkin hävinnyt vaikuttajan Instagram-tililtä – mitä ihmettä? Vaikuttaja voi halutessaan poistaa omista kanavistaan mitä tahansa sisältöä, ellei niiden säilyttämisestä ole erikseen sovittu. Kannattaa myös varmistaa, millaisissa yhteyksissä brändi saa näkyä vaikuttajan kanavissa yhteistyön aikana ja sen jälkeen. Sovi myös, miten vaikuttajan sisältöjä voidaan käyttää brändin omissa kanavissa.

5. Dopingpykälä puuttuu

Somessa kuohuu ja kohisee tasaisin väliajoin, ja yhteistyöhön valittu vaikuttaja voi joutua myrskyn silmään kesken kampanjan. Vaikuttajasopimuksen ”dopingpykälä” varmistaa, että mainostajalla on oikeus vaatia yhteistyössä tuotettujen sisältöjen poistoa vaikuttajan joutuessa epätoivottuun maineeseen.

+1 Alaikäinen sopimuskumppanina

Mikään vaikuttajan kanssa solmittu sopimus ei ole lainvoimainen, jos sopimuskumppanina on alaikäinen – esimerkiksi nuori tubettaja. Varmista siis, että teet sopimuksen alaikäisen vaikuttajan huoltajan kanssa.

-Salla Erkkilä  

Salla Erkkilä (LinkedIn | Twitter) työskentelee mediatoimisto Dagmarissa vaikuttajamarkkinoinnin strategina. Salla on seurannut vaikuttajamarkkinointia ja sen kehitystä sekä ollut kehittämässä vaikuttajamarkkinointia eteenpäin yli kymmenen vuoden ajan.

Julkaistu 
1.10.2018
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.