Kumppaniblogi: Quru

Verkkokauppojen määrä on kasvanut viime aikoina räjähdysmäisesti, mutta ongelmat analytiikan ympärillä ovat edelleen samoja oli sitten kyseessä iso tai pieni yritys. Verkkokaupan analytiikka Google Analyticsiä (GA) käyttäen ja erityisesti datan eheys määrittelevät kehitetäänkö liiketoimintaa oikeaan suuntaan vai perustuvatko kehitystoimenpiteet väärälle tiedolle.

Hyvin suunniteltu ja implementoitu analytiikka mahdollistaa oikeanlaisen datan keräämisen, mutta pelkkä datan keräys ei riitä. Mikäli analytiikasta halutaan asiakaskäyttäytymisen ymmärtämisen ja liiketoiminnan kehittämisen mahdollistava työkalu, niin on tällöin myös panostettava datan ymmärtämiseen ja tulosten jalkauttamiseen.

Verkkokaupan analytiikka vaikuttaa suuresti mainonnan ja markkinoinnin tehokkuuden seurantaan ja optimointiin. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa verkkokauppias on huomannut analytiikastaan, että tietyt viittaavan liikenteen lähteet ovat alkaneet dominoida myyntiä. Kauppias päättää tämän perusteella tiputtaa markkinointibudjettiaan, koska nuo uudet kanavat näyttäisivät tuovan suuren osan liikevaihdosta. Kuluu aika jos toinenkin ja kauppias huomaa, että myynti on tippunut radikaalisti. Edellä mainittu tilanne on sangen yleinen - liiketoimintapäätökset perustettiin väärään tietoon. Syynä tässä tapauksessa oli maksupalveluoperaattorien näkyminen viittaavan liikenteen lähteinä, mikä on itse asiassa varsin helposti korjattavissa.

Verkkokaupan analytiikassa kannattaa pitää mielessä ainakin seuraavat asiat:

1)    Viittaavan liikenteen lähteet kuntoon

Muista poistaa maksupalveluoperaattorit ja pankit viittaavan liikenteen lähteistä. Ilman näiden poistoa on viittaavaan liikenteen kautta tulevien käyttäjien ja euromäärien seuranta haastavaa.

2)   Oikean valuutan valitseminen

Varmista, että GA:n asetuksissa on valittuna oikea valuutta.Mikäli teet kauppaa useammalla eri valuutalla täytyy se myös ottaa huomioon analytiikassa.

3)   Sisäisen liikenteen poistaminen

Poista sisäinen liikenne analytiikasta, jotta se ei vääristä raportointia. Mikäli sivustolla käydään ahkerasti omien työntekijöiden toimesta, saattaa se vääristää raportointia merkittävästi.

4)   Varmista oikean tuotetiedon ja euromäärien päätyminen analytiikkaan

Varmista, että käyttäjien ostoista lähtee oikea tuotetietoja euromäärät analytiikkaan. Tämä kannattaa testata tekemällä testiostoja ja mielellään tietyin aikavälein, koska seuranta saattaa päivitysten ja muutosten myötä rikkoutua. Mikäli analytiikkaan ei kerry todelliset euromäärät, niin vääristää se mm. hakukonemainonnan tehokkuutta ja sen optimointia. Helppoa testausta varten on järkevää luoda testituote, jonka ostot on mahdollista poissulkea raportoinnista.

5)   Ota käyttöön kehittynyt verkkokaupan analytiikka

Google Analyticsin kehittynyt verkkokaupan seuranta kannattaa ottaa käyttöön mikäli vain mahdollista. Edellä mainittu tarjoaa mahdollisuuden seurata esimerkiksi käyttäjien ostoskoriin ja sieltä pois otettuja tuotteita ja niiden euromääriä. Tarkemman ostoskorikäyttäytymisen avulla voidaan paremmin luoda mm. yleisöjä uudelleenmarkkinointia varten ja saada lisää tehokkuutta markkinointiin.

Analytiikkaa voi hyödyntää muuhunkin kuin myynnin ja mainonnan seurantaan. Hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi kysynnän ja tarjonnan analysointi. Analytiikka mahdollistaaverkkokaupan kokonaisvaltaisen kehittämisen, mainonnan ja markkinoinnin optimoinnin sekä myös asiakkaiden ostokäyttäytymisen analysoinnin. Analytiikan käyttöönottoon kannattaa kuitenkin panostaa, koska väärin rakennettu analytiikka saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa päätöksiin, jotka perustuvat virheelliseen dataan.

Jarkko Niemelä
Senior Data Scientist, Quru Oy

Jarkko on liiketoiminnallisesti ajatteleva data scientist ja web-analyytikko, jolta taipuu niin tilastollinen analysointi kuin Adobe Analytics ja Google Analyticskin. Jarkon vahvuus on kiteyttää kaikesta melusta olennainen.

Julkaistu 
15.3.2021
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.