Kumppaniblogi: Meltwater

Loppuvuodesta 2020 toteutimme Meltwaterilla State of Social Media -kyselytutkimuksen, jonka tarkoituksena oli lähteä selvittämään, miten sosiaalisen median markkinointi kehittyy vuonna 2020. Tutkimukseen vastasi yli 850 markkinoinnin ja viestinnän ammattilaista Pohjoismaista.

Jo nykyisen maailmantilanteen puolesta lienee selvää, ettei sosiaalisen median merkitys ole ainakaan tippumassa, mutta mitkä asiat nousevat selkeimpinä trendeinä tutkimustuloksista - siihen kurkistamme tässä kirjoituksessa.

Kohti sitouttavampaa sisältöä 

State of Social Media -tutkimuksesta selviää, että orgaanisen somen roolia pidetään yhä erittäin tärkeänä ja 56 % kyselyyn vastanneista uskoo sen kasvavan entisestään vuonna 2021. Sama trendi näkyy myös kehitysprojektien osalta, sillä sitouttavamman sisällön luominen nimettiin tämän vuoden tärkeimmäksi kehitysprojektiksi niin B2B, B2C kuin järjestöpuolella. Koska kilpailu huomiosta sosiaalisessa mediassa kovenee koko ajan, lopulta parhaiten erottumaan onnistuvat ne organisaatiot, jotka pystyvät olemaan aidosti läsnä ja sitouttamaan kohdeyleisöään somessa.

Suurimmiksi haasteiksi sometekemisessä mainittiin ajan ja resurssien löytäminen, sekä sosiaalisen median vaikutusten mittaaminen. Näitä lähdetään taklaamaan ainakin isommalla budjetilla, sillä 43 % kyselyyn vastanneista sanoi aikovansa kasvattaa sosiaalisen median markkinoinnin budjettia vuonna 2021. Ratkaisua haasteisiin voisi lähteä etsimään myös sosiaalisen median hallintatyökalun avulla, joiden tarjoamia etuja ovat juurikin ajansäästö, sekä raportoinnin ja mittaamisen helpottaminen. Kyselyyn vastanneista 38 % kertoi jo hyödyntävänsä Meltwater Engagen, Hootsuiten tai Sprout Socialin kaltaista työkalua ja 6 % sanoi aikovansa ottaa somehallintatyökalun käyttöön vuoden aikana. 

Tutkimuksesta selviää myös, että sometekemisen langat halutaan pitkälti pitää omissa käsissä organisaatioiden sisällä. Vastanneista 69 % kertoi, että kaikki sosiaalisen median tehtävät pidetään talon sisällä. Yleisimmin ulkoistettavina tehtävinä mainittiin sosiaalisen median mainonta sekä sisällöntuotanto. Käy hyvin järkeen, että erityisosaamista kaipaaviin ja aikaavieviin tehtäviin ostetaan apua talon ulkopuolelta, etenkin sosiaalisen median tiimien ollessa pieniä. Someammattilaisten määrä vaihtelee 2-5 henkilön välillä 50 % vastanneiden organisaatioista, kun taas neljäsosassa organisaatiota sometekeminen on vain yhden henkilön vastuulla.

Vaikuttajamarkkinointi ja työntekijälähettilyys nousussa

Vaikuttajamarkkinointiin oli vastaushetkellä panostanut 28 % organisaatioista, mutta mikäli suunnitelmat pitävät paikkaansa, olisi vastaava lukema vuoden 2021 loppuun mennessä 41 %. Toisin sanoen 13 % suunnitteli aloittavansa vaikuttajamarkkinoinnin tämän vuoden aikana. 

Ei yllätä, että tyypillisintä vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen on B2C-organisaatioissa, joista puolet vastasi vaikuttajamarkkinoinnin olevan osa nykyistä somestrategiaa ja 13 % aikoi ottaa sen käyttöön vuonna 2021. 

Huomattavinta vaikuttajamarkkinoinnin kasvua odotetaan kuitenkin järjestöpuolelta: 23 % sanoi hyödyntävänsä vaikuttajia vastaushetkellä, mutta jopa 15 % vastaajista suunnittelee ottavansa vaikuttajamarkkinoinnista koppia vuonna 2021. NGO-sektorilla voisi ajatella olevan paljonkin mahdollisuuksia hedelmällisiin yhteistöihin, edellyttäen, että potentiaalisen vaikuttajan ja järjestön arvot ovat linjassa keskenään.

On kiinnostavaa ylipäätään nähdä, mihin suuntaan vaikuttajayhteistyöt kehittyvät. Tulemmeko esimerkiksi näkemään entistä syvempiä ja pidempiaikaisia yhteistöitä, jotka palvelevat paremmin kaikkia osapuolia, niin organisaatiota, vaikuttajaa kuin tämän yleisöä? 

Työntekijälähettilyyden osalta vastaukset mukailevat vaikuttajamarkkinointia, 28 prosentissa organisaatioista työntekijöitä kannustetaan työntekijälähettilyyteen, jonka lisäksi 10 % suunnitteli sitä vuodelle 2021. 

Eniten työntekijälähettilyyttä hyödynnetään tällä hetkellä B2B-organisaatioissa, joista yli 36 % vastasi kannustavansa työntekijöitään someaktiivisuuteen omilla tileillään. Hieman ehkä yllättäen, vastaava luku NGO-puolella oli ainoastaan 18 %. Ottaen huomioon työntekijälähettilyyden tarjoamat mahdollisuudet ja kustannustehokkuuden, tämä voisi olla monelle järjestölle vähintääkin harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.

Mielenkiinnolla jään odottamaan, kuinka hyvin suunnitelmat pitävät ja miten sosiaalisen median markkinointi tulee kehittymään tänä vuonna.

Psst! Tässä blogissa avatut tulokset olivat vain pintaraapaisu tutkimusraportista, joten mikäli haluat paneutua tutkimustuloksiin syvemmin, täältä pääset lataamaan State of Social Media -tutkimusraportin maksutta.

Janita Lepänen työskentelee Meltwaterilla markkinoinnin parissa ja innostuu asioista, jotka ovat samaan aikaan sekä kauniita että toimivia.

Julkaistu 
17.3.2021
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.