MMA:n palkkatutkimuksen tulokset herättävät minussa huolen sekä markkinoinnin arvostuksesta suhteessa myyntiin että erityisesti sukupuolten välisestä suuresta palkkakuilusta, kirjoittaa MK:n Sanna-Kaisa Koivisto.

Mistä MMA:n palkkatutkimuksessa on kyse: MMA:n palkkatutkimuksen toteutti Taloustutkimus tammikuussa 2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 1890 henkilöä, joista 1597 tavoitettiin MMA:n jäsenrekisterin kautta ja 293 MarkkinointiKollektiivin sekä MARKin kautta. Jokaisesta vastauksesta lahjoitettiin kaksi euroa Hope ry:lle. 

Olen saanut MarkkinointiKollektiivista olla mukana prosessissa MMA:n palkkatutkimuksen kaikissa vaiheissa. Nyt kun tulokset on julkistettu, haluan nostaa esiin muutamia tutkimuksesta selviäviä seikkoja, jotka on mielestäni tärkeää tuoda keskusteluun. (Disclaimerina: koska MarkkinointiKollektiivin yhteisön jäsenet olivat ensimmäistä kertaa mukana, tiettyjä vertailuja edellisen tutkimuksen jälkeisiin muutoksiin on turha lähteä tekemään, joten keskityn vain tämän vuoden tutkimustuloksiin.)

Jotta näkemyksiini on helpompi tarttua, suosittelen käymään mielenkiintoisen tutkimuksen tulokset myös omin silmin läpi! 

Omat nostoni palkkatutkimuksesta:

  1. Tutkimuksesta käy ilmi, että markkinoinnin työt painottuvat nuoriin (alle 35-vuotiaat). Kaikista tutkimukseen vastanneista markkinoinnin tekijöistä (n 232) yli 50% on alle 35-vuotiaita. Mietin, mistä tämä kertoo. Onko mahdollista, että alallamme on hiljainen ikämonopoli? Eikö nuorempi sukupolvi kelpuuta varttuneempia osaajia digitalisoituneelle markkinointipalveluiden alalle? Ja mihin katoavat markkinoinnin tekijät 45 ikävuoden jälkeen? Tutkimuksen mukaan yli 46-vuotiaista vastaajista alalla on enää noin 15%. Jos tämä käyrä näyttää samalta 20 vuoden päästä tehtävässä tutkimuksessa, mitä nyt nuoriin kuuluva joukko tekee tuolloin?
  1. Markkinoinnin palkat jäävät jälkeen myynnin palkoista kaikilla palkkatasoilla. Täten myös markkinoinnin huippupalkat ovat kaukana myynnin huippupalkoista. Jos puhutaan parhaiten tienaavasta desiilistä (saavat parempaa palkkaa kuin 90% vastaajista), niin myynnin tekijöiden huippupalkat ovat noin 1,35-kertaiset markkinoinnin huippupalkkoihin verrattuna. Johtunee ainakin osittain siitä, että myynnin arvostus organisaatioissa on tänä päivänä suurempi kuin markkinoinnin - myynnin tuloksia on edelleen helpompi osoittaa ja toisaalta ymmärtää liiketoiminnan johdossa. Mitä me tälle voisimme tehdä? Mielestäni molemmat ovat äärimmäisen tärkeässä osassa yrityksen liiketoiminnan kasvua rakennettaessa, eikä toinen toimi ilman toista.
  1. Ehkä silmiinpistävin, ja ikävin huomio liittyy alallamme sukupuolten väliseen palkkakuiluun. Tämä olkoon ihan henkilökohtainen näkemykseni ja taisteluhuutoni: Naiset, me olemme korkeammin koulutettuja kuin miehet, mutta saamme huomattavasti vähemmän palkkaa työstämme! Tutkimuksen mukaan palkkatason noustessa myös kuilu sukupuolten välisissä palkoissa kasvaa lähes eksponentiaalisesti. Esimerkiksi markkinoinnin parissa työskentelevien nuorten kohdalla korkeimmassa desiilissä (parhaiten tienaava 10%) ero parhaiten tienaavien miesten ja naisten välillä on huima: naiset tienaavat vain noin 60% miesten palkoista. (Edit: toki otos on tässä jo pieni kyseisessä tutkimuksessa, mutta on kiinnostavaa löytää tällainen joka tapauksessa, ja kiinnostavaa on tietää, miltä tulos näyttäisi suuremmilla otoksilla, ja vaikkapa työtehtäviin jaoteltuna.)

    Huoh. En kyllä keksi tähän mitään järkevää selitystä tässä yhteydessä ja vuonna 2021 myynnin ja markkinoinnin kentällä. Enkä haluakaan hyväksyä. Tämä täytyy saada korjattua. Ja vaikka sanoin alussa, että en tee juuri vertailua aiempiin tutkimuksiin, teen tämän kohdalla omin luvin poikkeuksen: koko tutkimukseen osallistuvien osalta tämä ero on kasvanut edellisestä tutkimuksesta, mihin olen erittäin pettynyt, ja tiedän, etten ole ajatukseni kanssa yksin. 

Mikään ei muutu, jos kukaan ei puutu

Asioita voi surkutella, tai sitten voi päättää, että näille epäkohdille tehdään jotain. Itse näen tässä mahdollisuuden meille kaikille muuttaa montaakin asiaa: 

  • Kasvatetaan diversiteettiä alan sisällä. Katsotaan rekrytoinneissa avarakatseisemmin myös omasta ikäluokasta poikkeavia hakijoita ja annetaan mahdollisuuksia avoimemmin. On vaikea uskoa, etteikö markkinoinnin parissa olisi tarvetta ihan kaikenikäisille tekijöille ja osaajille, joilla on halu oppia ja kehittyä alalla.
  • Jatkuva yhteen hiileen puhaltaminen myynnin ja markkinoinnin kesken: Keskustellaan avoimesti siitä, miksi markkinointi ja myynti toimivat parhaiten tiiviissä yhteistyössä ja samaan maaliin, ja mikä arvo näillä molemmilla toiminnoilla yhdessä on yritysten tulevaisuudelle. Yksin emme pärjää, tarvitsemme toinen toistamme.
  • Ja viimeisenä muttei vähäisimpänä, vaaditaan (ja ymmärretään maksaa) alan osaajille samasta työstä samanarvoista palkkaa huolimatta siitä, onko kyseessä mies, nainen, tai muunsukupuolinen. En keksi yhtään työtehtävää myynnin ja markkinoinnin alalla, jossa sukupuolella on merkitystä työssä pärjäämiseen! 

Sanna-Kaisa Koivisto

Kirjoittaja toimii MarkkinointiKollektiivin tuotannossa erityisesti alan ura- ja rekrytointipalveluiden parissa, ja haluaa uskoa, että myös yksittäisillä ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin.  

Julkaistu 
21.4.2021
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.