Kumppaniblogi: Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Tutkimme hiljattain MMA:ssa myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten näkemyksiä muun muassa johtamisen nykytilasta ja haasteista. Myynti & Markkinointi 2023 -barometrin tuloksissa korostui tarve kohentaa alojemme saumatonta yhteistyötä.

Miten saisimme myynnin ja markkinoinnin puhaltamaan paremmin yhteiseen hiileen? Ratkaisut ovat periaatteessa yksinkertaisia – kunhan johto ottaa asian ykköskehityskohteeksi.

Näkemysten yhteentörmäys

Yhteispelin haasteessa kyse on pitkälti erilaisten osaamisalueiden ymmärryksen ja arvostuksen puutteesta. Eri toiminnot eivät puhu samaa kieltä, kompastuvat yksipuolisiin näkemyksiinsä ja törmäävät toisiinsa. Jatkuvassa kiireessä asiat kärjistyvät. Johtamisessa tutkimuksemme vastaajat kaipasivat nimenomaan erilaisten työroolien arvostamista ja ymmärtämistä tasapuolisesti.

Kokemus lisää ymmärtämisen mahdollisuutta, mutta se vaatii myös halua ja kykyä oppia uutta sekä avarakatseista asennetta. Tämä taas vaatii aikaa ja rakentavaa ohjaustyötä. Johtamista.

Siilojen purkaminen keskiöön

Yli puolet barometrin vastaajista kokee, että myynti ja markkinointi toimivat edelleen liian siilomaisesti.

Tutkimuksestamme paljastui, että markkinoinnin on osattava murskata dataa paremmin hyödynnettävään muotoon ja puhuttava liiketoiminnan kielellä. Myynnin käsitys datan hyödyntämisestä taas on yksinkertainen eikä ota huomioon kokonaisuutta kuten vaikkapa brändin vahvistamisen merkitystä.

Kuka johtaa ja näkee kokonaisuuden? Näkeekö johtaja myyjän vain koneena, joka omistaa kaiken aikansa ja tarmonsa työnantajalleen? Johdon olisi herättävä huomaamaan, että myös asiakasrajapinnasta löytyy näkemystä ja avaimia vaikkapa datan keräämisen kohdentamiseen ja parempaan hyödyntämiseen.  

Kuuntelu on arvostamista

Ammattiylpeys on monesti kunnia-asia eikä erilaisia näkemyksiä aina riittävästi kuunnella työyhteisöissä. Johtamiselta tämä vaatii diversiteetin haasteen ratkaisemista mutta samalla sen mahdollisuuden näkemistä. Johtajalla on oltava kyky nivoa erilaiset näkemykset saumattomasti yhteen sekä taitoa kuunnella arvostavasti, ja viedä yhteensovitettu näkemys johtoryhmään päätöksentekoa varten. Diversiteetti luo lähtökohtia uusien innovaatioiden tekemiselle.

Suosittelen jokaista johtajaa lukemaan tai kuuntelemaan äänikirjana Koneen entisen toimitusjohtajan Matti Alahuhdan kirjan ”Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima” (Docendo, 2015). Alahuhta avaa ansiokkaasti sitä, miten diversiteetti paitsi luo uutta myös tekee parempaa tulosta kuin homogeeninen työyhteisö. Johtajan roolina on tukea moniarvoisuutta, luottaa ja antaa tilaa. Ota kirja lukuun vaikkapa Alma Talent -sovelluksesta, jonka käyttö on MMA:n jäsenille maksutonta.

Pehmeät motivointitaidot korostuvat osana johtajan tärkeää roolia työhyvinvoinnin tukijana. Motivointi toimii barometriin vastanneiden mielestä johtamisen osa-alueista heikoimmin samalla kun se nähdään tärkeimpänä johtamisen osa-alueena.

Johtamisessa tärkeinä nähtiin myös läpinäkyvä ja avoin viestintä sekä panostaminen työhyvinvoinnin tukemiseen. Tukea ei voi antaa kaikille samoin metodein. Yksi saa motivaatiota työajan käytön tai työn tekemisen tapojen joustoista. Toinen kaipaa lisää rakennetta ja johdon tukea. Kolmas kaipaa aikaa itsensä kehittämiseen.

Tarvitsemme linkitystä ja vuoropuhelua sekä voimaannuttavaa ja arvostavaa johtamista, joka tunnistaa erilaiset persoonallisuudet, elämäntilanteet sekä tavat työskennellä ja oppia uutta.

Kirjoittaja Samuli Myllyharju toimii Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:lla kehityspäällikkönä, ja uskoo että yhteiskunnan tärkein tehtävä on kannustaa ja rohkaista jokaista ylittämään itsensä.

Myynti & Markkinointi 2023 -barometri

Myynti & Markkinointi 2023 -barometrin toteutti Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toimeksiannosta Tutkimustoimisto Vastakaiku. Kysely toteutettiin kesä-elokuussa 2023 sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 678 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista eri puolilta Suomea. Lisäksi tutkimuksen laadullisessa osassa haastateltiin 21 myynnin ja markkinoinnin vaikuttajaa. Barometrin tavoitteena oli syventää ymmärrystä myynti- ja markkinointityön nykytilasta, arvostuksesta ja strategisesta merkityksestä, johtamisesta ja työelämän murroksesta sekä teknologioiden kehityksestä ja tulevaisuuden trendeistä.

Lataa raportti >>

Samuli Myllyharju oli yhdessä Marko Hovinmäen kanssa vieraana MarkkinointiRadio-podcastissa, jossa keskusteltiin MMA:n palkkatutkimuksen tuloksista. Lue lisää ja kuuntele jakso 71: Korvaako markkinoinnille kulttuuriseteli bonuksen, Samuli Myllyharju ja Marko Hovinmäki?

Julkaistu 
30.11.2023
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.