Kumppaniblogi Markkinointitoimisto WDS

Kohtaamispisteet ovat yrityksen ja asiakkaiden välinen rajapinta. Tärkeintä on muistaa, että rajapinnan molemmissa päissä ovat aina ihmiset. Kohtaamispisteiden tulee siis aina palvella ihmiseltä ihmiselle. Tehokkaimmillaan kohtaamispisteet ovat silloin, kun yritys pääsee sitouttamaan kohtaamispisteissä asiakkaan tunnetasolla. Näin varmistamme pysyvämmän muistijäljen.

Kohtaamispisteet voivat olla fyysisissä ympäristöissä kuten kasvokkain kohtaamisissa, mutta evoluutio on näyttänyt, että kohtaamispisteet ovat siirtyneet yhä enemmän digitaalisiin ympäristöihin, kuten verkkosivuille tai sosiaaliseen mediaan. Brändien kohtaamispisteiden tulevaisuus onkin yhä vahvemmin sidoksissa digitaaliseen kehitykseen ja teknologian hyödyntämiseen.

Yritysten tulee muuttua samaa tahtia kuin maailma meidän ympärillämme muuttuu ja kuluttajien ostokäyttäytyminen- ja tarpeet vaihtuvat. Tämä edellyttää brändeiltä
systemaattista, jatkuvaa kohtaamispisteiden läpikäymistä ja ennen kaikkea niiden priorisointia.

Ohessa viisi kohtaa, jotka yrityksesi tulisi muistaa käydä läpi systemaattisesti vähintään parin vuoden välein.

1. Brändien tulee muuttua mukana - missä ovat vahvuutemme?

Brändien kohtaamispisteiden kehittäminen edellyttää ymmärrystä omista vahvuuksistaan. Usein yrityksen vahvuudet löytyvät ihmisistä yrityksen ja brändin takana. Tulevaisuuden visiotilan ja vahvuuksien löytämisen ei tarvitse olla pitkä ja raskas prosessi. Puolen päivän työpaja riittää hyvin!

2. Käy läpi kohtaamispisteet - mikä on niiden tavoite?

Käy läpi yrityksesi kohtaamispisteet esimerkiksi asiakaspolkuworkshopia hyödyntäen. Keskustele henkilöstön kesken, miten toimitte eri rajapinnoissa asiakkaidenne kanssa ja mikä on kunkin kohtaamispisteen tavoite. Tarkista samalla, onhan yrityksesi visuaalinen ilme yhtenäinen kaikissa kohtaamispisteissä!

3. Priorisoi - missä ja miten erotutte kilpailijoista?

Karsikaa tarvittaessa ylimääräiset kohtaamispisteenne ja priorisoikaa niitä kohtaamispisteitä, jotka ovat kilpailijoita vahvempia.

4. Vie kohtaamispisteet verkkoon

Kohtaamispisteiden evoluutio on vahvasti näkynyt digitaalisessa kehityksessä. Internet ja ostokäyttäytymisen muutos on myös muuttanut tapaa, jolla brändit kohtaavat asiakkaansa.

5. Aloita alusta

Brändityö ei koskaan ole valmista. Käy läpi kohtaamispisteet ja tarkastele brändiänne alusta vähintään parin vuoden välein tai useammin, mikäli yrityksesi sydän eli henkilöstö on muuttunut. Kun tarkastelet kohtaamispisteitänne säännöllisin väliajoin, on yrityksesi valmis tarvittaessa nopeisiin suunnan muutoksiin.

Kirjoittaja Siiri Akrenius toimii Markkinointitoimisto WDS:llä project and account managerina, ja tietää miten brändeille rakennetaan kohtaamispisteitä, jotka muistetaan.

___________________

Tämä blogi on osa 19.4.2023 järjestettyä Brändin kohtaapisteet -teematilaisuutta. Lue myös muut tilaisuuden blogit:

Tilaisuuden tallenteen pääset katsomaan täältä.

Julkaistu 
20.4.2023
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.