Kumpppaniblogi: MTV

Moni yritys lyö parhaillaan lukkoon tulevia markkinointitoimenpiteitä alkavalle vuodelle 2022.Onnittelut heille hyvistä päätöksistä! Markkinointiin ja mainontaan kannattaakin panostaa, sillä tutkimus todistaa: Suomessa mainostaminen vaikuttaa myönteisesti yritysten liiketoimintaan – myyntiin ja asiakasmääriin.

Dagmar toteutti MTV:n toimeksiannosta Suomen mittakaavassa laajimman markkinointi-investointien vaikutuksia eri mediaryhmissä tarkastelevan tutkimuksen. Halusimme mediatalona ymmärtää, miten eri mainosmediat vaikuttavat liiketoimintaan ja tuovat kasvua.

Mitä tutkimus sitten paljasti? Tämä n. 200 miljoonaa mediaeuroa käsittävä ekonometristen mallinnusten meta-analyysi vahvisti, että Suomessa mainostamisella on vahva tilastollinen yhteys liiketoiminnan mittareihin. Vahvin tilastollinen yhteys liiketoimintaan oli tutkimuksessa liikkuvalla kuvalla: TV:llä 99 % tapauksista ja netti-tv:llä 94 % tapauksista. Käytännössä tämä osoittaa, että Total TV eli televisio- ja videomainonnan yhdistelmä kannattaa aina ottaa mukaan kampanjaan, kun haluaa luoda lisämyyntiä. Tutkimuksen mukaan mediaryhmistä Total TV -mainonta tuotti eniten lisämyyntiä lyhyellä aikavälillä (1 päivä–3 kuukautta) tarkasteltuna.

Kiinnostavaa tutkimuksen valossa on myös, että Suomessa jopa 82 % kokonaismyynnistä syntyy muusta kuin lyhyen aikavälin mainonnan toimenpiteistä ja sen tuomasta lisämyynnistä. Suomessa valtaosa myynnistä syntyy siis enemmänkin vahvan brändin ja jatkuvan myyntityön ansiosta – brändin positio ja asiakkaiden olemassa olevat ostotottumukset merkitsevät. Mainonnalla sen sijaan vaikutetaan lisämyyntiin. Kestävä kasvu tarvitsee siis aikaa – lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet kulkevat käsikädessä.

Valjasta mediat tuottamaan kasvua

Tutkimuksen mukaan Total TV:llä on pisin vaikutusaika myyntiin myös kampanjoinnin jälkeen. Taustalla vaikuttavana tekijänä on se, että Total TV tuo kampanjoille laajimman peiton eli tavoittavuuden.

Digimediat kuten hakukonemainonta, display-mainonta ja Facebook (mukaan lukien Instagram) tuottavat taas suurimman osan mainonnalla saavutetusta verkkosivustoliikenteestä ja kotiuttavat myyntiä.

Eri mediaryhmillä onkin tutkitusti erilaiset vahvuudet. Siksi markkinointikanavia ja mainosmedioita kannattaa ajatella kokonaisuutena – miettiä, miten saadaan laaja tavoittavuus kasvun ajuriksi ja miten vaikutetaan parhaiten haluttuihin kohderyhmiin oston hetkellä.

Tutustu tutkimuksen päälöydöksiin tästä ja lataa ilmaiseksi yhteenveto!

 3 + 1 lisävinkkiä

Mainosmediavalintojen lisäksi on hyvä muistaa, että myös muut tärkeät asiat vaikuttavat mainonnan tuomiin tuloksiin.

1.     Mitä suurempi brändi, sitä helpommin tulokset kotiutuvat ja mainonta muistetaan. Siksi brändin vahvuuksiin ja tunnistettavuuteen kannattaa panostaa läpi linjan.

2.     Epäonnistunut luova toteutus mainonnassa voi alentaa mainonnan toivottuja tuloksia, vaikka kanavat olisi valittu ”oikein”kohderyhmän tavoittamiseen. Siksi luovaa toteutusta on syytä pohtia.

3.     Myös mediaympäristön laatu kannattaa huomioida: yrityksen mainos epäluotettavilla nettisivuilla ei luo kuluttajiin uskoa tai vahvista rohkeutta klikata. Laadukas ja turvallinen mediaympäristö tuo mainonnalle uskottavuutta ja synnyttää paremmin liikennettä.  

4.     Viimeiseksi todettakoon, että kuten MTV:n ja Dagmarin tekemä tutkimus osoittaa, vaikuttavat eri mediaryhmät ja mainosmediat toisiinsa– parhaimmassa tapauksessa tukevat toisiaan. Jokaisella medialla on oma tärkeä roolinsa ja vahvuutensa.

Omalle brändille onkin löydettävä se oma vaikuttavin yhdistelmä. Sitä yhdistelmää kannattaa seurata sinnikkäästi, tuloksia mitata ja kehitystyötä jatkaa pitkäjänteisesti, sillä Suomessa suurin osa myynnistä syntyy pitkän aikavälin toimenpiteiden summana.

Heidi Vuorio
Senior Agency Lead
MTV Oy

Heidi Vuorio toimii MTV:llä Senior Agency Lead-roolissa ja vastaa mediatoimistoyhteistyöstä.

Julkaistu 
9.12.2021
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.