Kumppaniblogi: Leadfamly

Pelillistämisellä kilpailuetua markkinointiin

Uuden markkinointitaktiikan omaksuminen voi tuottaa oppimista ja valtavia kasvu- sekä hyötymahdollisuuksia yrityksille. Markkinoijilla on kuitenkin haastena, että he priorisoivat jo aiemmin toimivaksi havaittua rajallisen käytettävissä olevan ajan vuoksi ja joskus myös riskin välttämiseksi. Muutosvauhdin yhä kiihtyessä, ja tämä yhdistettynä enemmän tekemiseen vähemmällä, ei liene mikään yllätys, että markkinoijat pidättäytyvät vanhoissa ja tutuissa toimintatavoissa.

Tässä on ristiriita: rohkea markkinointi on varattu usein markkinointitoimistoille ja nopeasti muuttuville yrityksille, vaikka yrityksen eteenpäin viemiseksi millä tahansa toimialalla tarvitaan hyvä idea sekä kyky testata ideaa käytännössä. Testaamisen ja kokeilun tulisi olla normaali käytäntö markkinointiorganisaatiossa, koska asioiden tekeminen aina samalla vanhalla tavalla ei tuo uudenlaisia tuloksia. On tärkeää muistaa, että edistyminen ei tapahdu yhdessä yössä, joten jos toivotut tulokset eivät näy välittömästi, ei uuden testausta tule heti lopettaa, vaan pikemminkin toistaa ja optimoida.

Vahvat brändit johtavat uskollisuuteen

Maailman johtava brändien empiirinen Brand Asset Valuator -tutkimus kertoo, että brändin pääomaa mitataan kahdella keskeisellä ulottuvuudella, brändin vahvuus & brändin arvostus, jotka perustuvat neljään pilariin:

Erottuminen: Brändin kyky saada kuluttajien huomio kulttuurisesti on vahva tapa tuottaa uteliaisuutta, kannatusta ja hinnoitteluvahvuutta.

Olennaisuus: Kuinka sopiva ja merkityksellinen brändi on kuluttajille. Tämä vaikuttaa brändin harkintaan ja kokeiluun.

Arvo: Mittaa kuinka arvostettu brändisi on, ja kuinka hyvin se täyttää lupauksensa. Johtaa brändin kokeiluun ja siihen sitoutumiseen.

Tieto: Ihmisten brändiymmärryksen syvyys sekä positiivisen että negatiivisen informaation.

Useimmat perinteiset ja vakiintuneet brändit, joita on rakennettu useamman vuoden ajantasaisen maineen rakentamisen ja brändin luomisen aikakautena, sijoittuvat korkealle brändin arvostuspuolella arvostuksen ja tiedon osalta. Ne jäävät kuitenkin jälkeen vahvuudessa, erityisesti erottuvuuden ja olennaisuuden osalta. Näiden brändien osalta on entistä tärkeämpää uudistua kuitenkaan menettämättä niitä vahvuuksia, jotka ovat auttaneet luomaan liiketoiminnan sellaiseksi kuin se on tänä päivänä.

Kuinka tämä liittyy rohkeuteen markkinointistrategiassasi? Otetaan esimerkiksi Nike-brändi, joka tunnetaan innovatiivisuudestaan ​​ja kyvystään ylittää mahdolliset brändin raja-aidat. Nike ei saavuttanut brändipositiotaan tekemällä samoin kuin kilpailijansa. Nike tunnetaan nerokkaista kampanjoista ja riskinotosta, jotka ovat tuottaneet tuloksia.

Kuinka voit lisätä brändisi vahvuutta ja arvostusta? Noudattamalla neljää pilaria: erottumalla kilpailijoistasi, olemalla relevantti ja merkityksellinen, rakentamalla pitkäjänteisesti brändiarvostusta ja tuntemalla yleisösi hyvin -hyödyntämällä keräämäsi asiakasdataa asiakkaistasi - personalisoimalla asiakaskokemusta.

Tarve erottua

Markkinat vaativat jatkuvaa muutosta, ja meidän markkinoijien on tunnustettava tämä, jotta brändimme pysyisivät aina kuluttajilla ensimmäisinä mielessä. Markkinoijina meillä tulee olla luonnollinen uteliaisuus ja meidän on oltava innokkaita oppimaan uusia taitoja, jotta voimme kehittyä työssämme ja samalla vahvistaa yrityksemme brändiä. Pysähtyneisyyden riski on olemassa. HarvardBusiness School sanoo, että yrityksen kulttuuri tai päivittäiset arkirutiinit voivat estää uteliaisuuden, mikä taas estää organisaatioita ja yksilöitä olemasta rohkeita ja innovatiivisia.

Peter Druckerin arvio siitä, että "liiketoiminnan tarkoituksena on luoda asiakas", tarkoittaa, että meidän on määriteltävä markkinoinnin rooli liiketoiminnassa. Mielestäni markkinoinnin tavoite on tavoittaa asiakkaat hetkinä, jotka eniten vaikuttavat heidän päätöksentekoon. Tämä voi tapahtua missä tahansa asiakaspolun vaiheessa, tiedostamisen, harkinnan, oston tai uskollisuuden vaiheen aikana. Peliajattelua ja -mekaniikkaa käyttämällä markkinoijat voivat oppia lisää yleisöstään käyttämällä keräämäänsä asiakasdataa parempien asiakaskokemusten luomiseen. Ajattelemalla rohkeasti ja kokeilemalla uusia taktiikoita, kuten pelillistämistä, markkinoijat hyötyvät tekemällä asiat uudella tavalla ja samalla saavuttamalla tästä hyötyjä.

 

Uusia lisäyksiä markkinointisuunnitelmaasi

 

Ei pitäisi olla yllätys, että tapa, jolla asiakkaasi ovat vuorovaikutuksessa yrityksesi tai brändisi kanssa, on käännetty päälaelleen.Tästä huolimatta monet markkinoijat ovat juuttuneet tekemään asioita samalla tavalla, eivätkä pysty testaamaan uusia mahdollisuuksia. On aika lopettaa”tekemästä asiat aina samalla tavalla, kuten ne on ennenkin tehty”. Kuinka voisit käyttää pelillistämistä kilpailuetuna?

Rohkea markkinointi ei tarkoita sitä, että heitetään pois mikä toimii ja on arvokasta.Se tarkoittaa rohkeutta tarkastella yrityksen brändin vahvuuksia täysin uudella tavalla. Tämä lähestymistapa auttaa sinua ymmärtämään kuinka voit parhaiten hyödyntää uusia mahdollisuuksia brändillesi, samalla varmistaen että brändisi erottuu kilpailusta.

Uskalletaan olla rohkeita yhdessä!

 

Max Söderholm

Country Lead

Leadfamly

Julkaistu 
25.8.2021
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.