Sisältöstrategia on yrityksen liiketoimintastrategiasta ja asiakasymmärryksestä käsin johdettu ohjeistus, jonka avulla määritellään asiakkaan saama lisäarvo. Sisältöstrategiassa kerrotaan, miten tämä lisäarvo näkyy ja toteutetaan sisällöissä. Sisältöstrategia ohjaa kanavavalintaa, lukijan puhuttelutapaa, työn organisointia, sisällön painopistealueita, tyyliä ja tulosten mittaamista. 

Kaiken lähtökohtana on asiakasymmärrys. Hyvä sisältö sivistää, viihdyttää ja sitouttaa. Säännöllisen viestinnän avulla luodaan luottamukseen perustuva asiakassuhde, mutta sanojen vastineeksi on oltava myös tekoja ja näyttöjä siitä, että yritys on asiakkaan luottamuksen arvoinen. Ei riitä, että yritys täyttää vain asiakkaan tiedolliset tarpeet tai viihdyttää häntä. On kyettävä vastaamaan myös odotuksiin. 

Paras ase on näennäinen objektiivisuus

Sisältömarkkinoinnin paras ase luottamuksen luomiseen on brändijournalismi, joka journalistisin keinoin näennäisen puolueettomasti pyrkii palvelemaan lukijan etuja. Tutkimusten mukaan jo olemassa olevat asiakkaat suhtautuvat kaikkein myönteisimmin brändijournalismiin, koska ovat jo kokeilleet yrityksen tuotteita tai palveluja tai ovat jo muutoin sidoksissa siihen. Tyrkyttävä ja suostutteleva sisältö koetaan vastenmieliseksi, joten sisältöjen luonteen tulisi välttää liiallista kaupallisuutta. 

Sisältöjen ei tarvitse olla suoranaisesti yrityslähtöistä, vaan linkitys yrityksen arvomaailmaan tai toimialaan riittää. Näin käsiteltävien aiheiden kirjo voi olla yllättävän laaja. Se antaa myös toteuttajille vapaammat kädet käyttää luovuuttaan ja ideoida sisältöjen aiheita, teemoja sekä palstoja.

Älä pyri miellyttämään kaikkia

Moderni sisältöstrategia noudattaa siinä mielessä inbound-markkinoinnin periaatteita, että sen tarkoituksena ei ole tyrkyttää vaan houkuttaa. Kun lukematon määrä erilaisia sisältöjä eri kanavissa kilpailee lukijoiden ajasta, nousee keskeiseksi sisältöjen laatu. Laadukasta sisältöä juuri tietyn yrityksen tarpeisiin pystytään tuottamaan ainoastaan tuntemalla asiakkaat, heidän tarpeensa ja odotuksensa. Sisällöt kilpailevat keskenään laadulla eivät määrällä. Potentiaalisen asiakkaan voi houkutella etsimään lisää tietoa yrityksestä, jos hän kohtaa artikkelin tai muun sisällön, joka vastaa hänen päässään pyöriviin kysymyksiin kiinnostavalla tavalla sekä juuri oikeaan aikaan.

Hyvä sisältö ei kiinnosta kaikkia, sillä kaikki eivät ole kiinnostuneita samoista asioista. Sen takia yrityksen ei pidä pyrkiä miellyttämään kaikkia, vaan ottaa rohkeasti kantaa yritykselle itselleen merkityksellisistä asioista. 

Rohkeudella saavutetaan pienen, mutta yritykselle keskeisen kohderyhmän huomio, kun ydinviesti ja mallilukijaprofiilit on määritelty tarkasti etukäteen.

Kirjoittaja Marika Viherlaiho on sisältömarkkinoinnin asiantuntija, joka on laajentanut T-mallin mukaisesti osaamistaan yritysviestintään, journalismiin ja digimarkkinointiin. Hän on työskennellyt vuosikymmenen asiakaslehtitalossa.

Oma tekstisi MarkkinointiKollektiivin Kipinävuoro-blogiin? Lue lisää ja jaa rohkeasti oma tekstisi.


Julkaistu 
14.2.2022
Blogit
 -kategoriassa

Lisää 

Blogit

 -kategoriasta

Katso kaikki

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tapahtumista, koulutuksista ja markkinoinnin työpaikoista ensimmäisten joukossa!

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.