Yli 200 markkinoijaa vastasi kyselyyn: mitä markkinointiorganisaatioissa nyt mietitään

MarkkinointiKollektiivi julkaisi torstaina iltapäivällä nopean markkinoinnin nykytilaa kartoittavan kyselyn yhteisölleen. Tiedonkeruun ajaksi rajattiin alle vuorokausi, jotta yhteisölle saadaan nopeasti ajankuvaa vertaisorganisaatioista. Näin haluttiin auttaa alan keskinäistä tiedonjakoa ja tuoda faktoihin pohjautuvaa vertaistukea ja tilannearviota kaikkien nähtäville. Markkinoijien mielestä nyt pitäisi painaa kaasua, mutta todellisuus organisaatioissa on toinen.

Idea kyselyn tekemiseen lähti MarkkinointiKollektiivin omasta Facebook-ryhmästä, jossa yhteisön jäsenet keskustelivat markkinoinnin nykytilasta kriisin keskellä. Keskustelu antoi inspiraatiota lähteä kartoittamaan tilannetta niin, että saisimme n-määrää suuremmaksi ja näkymää aiheeseen laajemmin. Kyselyyn saatiin lyhyessä ajassa 215 vastausta.

Kyselyllä haluttiin kartoittaa muun muassa sitä, mitä eroa on markkinoijien mielipiteissä siitä miten nyt tulisi toimia, versus mikä on heidän organisaatioissaan toteutettavan todellisuuden tila.

 

Neste ja Dagmar tutustuivat tuloksiin

Dagmarin COO Krista Elopuro kävi markkinoijille tehdyn kyselyn tulokset läpi: ”Ensimmäinen reaktio monella markkinoijalla on ollut keskeyttää ennalta suunnitellut markkinointitoimenpiteet, mikä varmasti onkin ollut järkevää. Mutta samaan aikaan tämä poikkeustilanne on myös pakote tehdä asioita entistä paremmin ja asiakaslähtöisemmin. Tämä on suuri mahdollisuus brändeille nousta esiin ja erottua esimerkiksi positiivisen pr:n keinoin. Markkinoinnilla on nyt erityisen suuri tehtävä siinä, että elämä ja arki jatkuu ja maailmassa on muutakin kuin huonoja uutisia myös pitkällä tähtäimellä!”

Myös Nesteen Vice President, Marketing and Service Design, Mika Hyötyläinen näkee markkinoinnin nykytilanteen vahvasti pidemmän aikavälin muutoksena: “Nykyinen tilanne muuttaa markkinoita voimakkaasti, ja samalla se muuttaa koko tapaa jolla tulevaisuudessa markkinoimme. Jos ymmärtää, mitä muutos tarkoittaa asiakkaiden käyttäytymisessä, tulee miettiä uudelleen myös koko markkinointistrategia, fokus ja prioriteetit.”

 

Mahdollisuuksia ja uhkia

Kyselyssä haluttiin selvittää myös organisaation markkinointitoimien päätöksenteon lähteitä poikkeustilanteessa. Miten tilanteeseen ovat ottaneet osaa yksittäiset asiantuntijat, markkinointi- ja liiketoimintajohto sekä yrityksen ylin johto.

Toimialalojen erilaisuus nousee kyselyssä esille. Esimerkiksi matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan puolelta kerrotiin luontaisista syistä pitää pienempää meteliä nyt itsestään. Viestien sävy pohdituttaa monia ja useat kertoivat miettivänsä myös markkinoinnin eettisyyttä kriisin aikana.

Varovaisuutta ilmassa: mitä saa sanoa, mitä ei kannata sanoa, onko tämä nyt korrektia, onko nyt väärä hetki. Toisaalta toiset pitävät ennalta suunnitellun linjansa jopa jääräpäisesti ilman hienovaraistakaan olosuhteisiin liittyvää säätöä eikä se ole välttämättä kaikista fiksuin teko nyt.

Nykytilanne on osalle toimijoista myös mahdollisuus, ja siihen on tartuttu luomalla uutta. Kyselyssä moni kertoi lähteneensä tekemään uusia sisältöjä, nostaneensa välittömästi digitaalisia panostuksiaan ja ottamaan ilmaherruutta.

(Markkinoimme) Koska kukaan muu ei sitä tee. Markkinoinnin huomioarvo on paljon parempi tällä hetkellä, koska kuluttajat/ päättäjät eivät ole mainosähkyssä.

Mika Hyötyläinen haluaa muistuttaa kaikkia markkinoijia tällä hetkellä kysymään itseltään seuraavat kysymykset: Miten muutos, joka nyt on alkanut vaikuttaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä markkinointistrategiaanne? Entä millä osa-alueilla koette merkittävimmät muutokset?

Kaikki markkinoinnin tekijät tarvitsevat tällä hetkellä pienen voimaantumisen tunteen. Toivomme, että MarkkinointiKollektiivin yhteisöstä kerättyjen, oheisten kyselytulosten avulla jokainen saa ajatuksia, tukea ja rohkeutta haastaa yrityksen johtoa siitä, onko markkinoinnin kulujen leikkaaminen tällä hetkellä aidosti paras ratkaisu pidemmällä aikavälillä ajateltuna.

Keskustelu aiheesta jatkukoon yhteisön voimin!

Lataa koko kysely tutkittavakseksi tästä.

, , , , ,

Comments are closed.